ฝนกรด

ฝนกรด

มนุษย์ทำให้เกิดฝนกรดโดยก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ  ในแต่ละวันรถยนต์และโรงงานต่าง ๆ  จะปล่อยสารพิษทั้งหลายออกมาทางท่อออกสู่อากาศ  สารพิษทั้งหลายเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของไอน้ำในก้อนเมฆและก่อให้เกิดเป็นกรด และเมื่อฝนกรดตกลงมา  กรดทั้งหมดจะลงสู่ดินและในทะเลสาบ  แม่น้ำและมหาสมุทร  รูปปั้น  สะพาน และอาคารมากมายในเมืองใหญ่ ๆ  ทำด้วยหินปูนและหินปูนทั้งหลายจะปฏิกิริยากับสารเคมีในฝนกรด  โดยการสึกกร่อนและหากถูกฝนกรดเป็นเวลานานหลายปี  สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  เหล่านี้จะเกิดเป็นรอยโบ๋เปราะบาง  สึกกร่อน และถูกทำลายไปในที่สุด
 เมื่อฝนกรดซึมลงสู่ใต้พื้นดิน  จะกัดกร่อนแร่ธาตุที่มีประโยนช์ในดินและชะพาไป  ฝนกรดยังทำลายใบไม้ ทำให้พืชเติบโตช้า  เปลี่ยนแปลงสภาพน้ำในลำธารและทะเลสาบ  นอกจากนี้ฝนกรดสามารถทำลายอาหารต่าง ๆ ที่ปลากินเข้าไปและทำให้ปลาไม่สามารถว่างไข่ได้


ที่มา :  รวมรวมจาก กองส่งเสริมและเผยแพร่  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม