โอโซน

ภาพเรือใบ
โอโซนคือรูปแบบพิเศษของออกซิเจนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในชั้นของบรรยากาศชั้นบน ๆ   ชั้นโอโซนนี้มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อโลก

 ชั้นโอโซนอยู่ห่างจากผิวโลกประมาณ 20 ไมล์  โดยอยู่ในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์  ชั้นโอโซนจะช่วยป้องกันไม่ให้รังสีอุตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย์ส่องมาถึงโลกของเรา  ดวงอาทิตย์ทำให้ชีวิตบนโลกดำรงอยู่ได้  ความอบอุ่นและพลังงานของดวงอาทิตย์ส่งผลต่อดิน  น้ำ  อากาศ และสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง  แต่ดวงอาทิตย์ทำให้เกิดรังสีที่เป็นอันตรายต่อชีวิตด้วย  ชั้นโอโซนมีความสำคัญอย่างยิ่ง  เพราะทำหน้าที่เป็นเกราะคุ้มกัน  ปกป้องพืชและสัตว์จากรังสีที่เป็นอันตรายของดวงอาทิตย์  ดังนั้นเมื่อใดที่โอโซนบางลงเราก็ได้รับการปกป้องน้อยลงด้วย  เราเรียกรังสีที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์ว่า  อุตราไวโอเล็ต  อุลตราไวโอเล็ตเป็นรังสีที่ไม่สามารถมองเห็นได้  หากมีปริมาณน้อยรังสีอุลตราไวโอเล็ตจะปลอดภัยและมีประโยชน์  โดยช่วยให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินอี  แต่รังสีอุลตราไวโอเล็ตที่มากเกินไป  เป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวหนังของเราอักเสบเนื่องจากแพ้แดด
ปริมาณของรังสีอุลตราไวโอเล็ตจำนวนมากอาจทำให้ผิวหนังเกิดอาการอักเสบรุนแรง  เกิดโรคผิวหนัง และปัญหาเกี่ยวกับดวงตารังสีอุลตราไวโอเล็ตยังลดความสามารถของร่างกายมนุษย์ในการต่อสู้กับโรคต่าง ๆ  นอกจากนี้รังสีอุลตราไวโอเล็ตปริมาณมากยังทำลายพืชในไร่และต้นพืชเล็ก ๆ  ในทะเลซึ่งเป็นอาหารของปลา
หากต้องไปอยู่ท่ามกลางแสงแดด  ควรทาครีมป้องกันผิว  ครีมทาผิวเหล่านี้จะมีตัวเลขบอกปริมาณการปกป้องผิวจากรังสีอุลตราไวโอเล็ตได้

ที่มา :รวบรวมจาก กองส่งเสริมและเผยแพร่  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม