ก๊าช CFCs  (Chlorofluoro carbons )
ก๊าช CFCs
CFCs หรือ Chlorofluoro carbons  คือก๊าซที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมา  ก๊าซเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในอากาศตามธรรมชาติ  CFCs คือมลพิษในอากาศที่เป็นเคมี  เมื่อก๊าซเหล่านี้ขึ้นไปถึงชั้นโอโซนสูงในบรรยากาศของเราจะทำลายโอโซนนั้น
 เมื่อ CFCs  เข้าสู่บรรยากาศ  จะทำลายออกซิเจนที่ก่อให้เกิดชั้นโอโซน  ทำให้โอโซนถูกทำลาย  บรรยากาศชั้นโอโซนก็ลดลง  ทำให้รังสีอุตราไวโอเล็ตสามารถส่งมาถึงพื้นโลกได้โดยผ่านช่องต่าง ๆ  ในชั้นโอโซน    หลายปีที่ผ่านมาเราใช้ CFCs  ในกระป๋องสเปรย์เพื่อสูบเอาของเหลวออกมาในรูปของละอองหรือหมอกบาง ๆ  ก๊าซนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อของเหลวที่อยู่ในกระป๋องแต่อย่างใด  มีหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐฯ  ที่ไม่ใช้ CFCs  ในกระป๋องสเปรย์อีกแล้ว และมีหลายประเทศที่กำลังจะเลิกใช้  นอกจากนี้ยังมีแหล่งที่มาอื่น ๆ ของ CFCs  อีกซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชั้นโอโซน


ที่มา :  รวบรวมจาก กองส่งเสริมและเผยแพร่  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม