Yttrium
(Y)
อิตเทรียม

เลขอะตอม 39 เป็นธาตุที่ 2 ของหมู่ III B จัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 88.905 amu
จุดหลอมเหลว 1509 ํc
จุดเดือด 3200 ํc
ความหนาแน่น 4.472 g/cc
เลขออกซิเดชันสามัญ +3

การค้นพบ

อิตเทรียมค้นพบโดย Gadolin นักเคมีชาวฟินแลนด์ในปี ค.ศ. 1794 และตั้งชื่อธาตุนี้ตามชื่อเมือง Yitterby ซึ่งเป็นเมือนเล็ก ๆ เมืองหนึ่งในสวีเดน (ในตารางธาตุมีอีก 3 ธาตุที่มีชื่อมาจากชื่อเมืองในสวีเดน ได้แก่ terbium, erbium และ ytterbium)

การใช้ประโยชน์

1. อิตเทรียมใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตโทรทัศน์สี โดยใช้ Y2O3-Eu และ YVO4-Eu phosphors ในการใช้สีแดงจ้าแก่โทรทัศน์สี
2. อิตเทรียมออกไซด์ (Y2O3) ใช้ในการเตรียม garnet อิตเทรียมเหล็กที่ใช้ประโยชน์เป็นตัวกรอง แสงไมโครเวฟ
3. อิตเทรียมใช้เจือกับโลหะอื่น ๆ ทำให้โลหะเจือที่ได้มีสมบัติดีขึ้น
4. ใช้ในนิวเคลียร์เทคโนโลยี

ความเป็นพิษ

อิตเทรียมไม่ปรากฎเป็นพิษ แต่ในรูปผงอาจติดไฟได้
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ