Uranium
(U)
ยูเรเนียม

เลขอะตอม 92 เป็นธาตุที่ 4 ของหมู่ธาตุแอกทินอยด์ (actinoids)
ซึ่งเป็นหมู่ย่อยของ หมู่ III B ในตารางธาตุ จัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 238.029 amu
จุดหลอมเหลว 1132.3 +/- 0.8 ํc
จุดเดือด 3818 ํc
ความหนาแน่น 18.97 g/cc ที่ 25 ํc
เลขออกซิเดชันสามัญ +2, +3, +4, +5 หรือ +6

การค้นพบ

M.S. Klaproth นักเคมีชาวเยอรมันค้นพบธาตุใหม่ชนิดหนึ่งในแร่ pitchblende ในปี ค.ศ. 1789 เขาตั้งชื่อธาตุนี้ว่า uranium (ตามชื่อของดาวพระเคราะห์ Uranus ซึ่งถูกค้นพบเพียง 8 ปีก่อนนั้น)

ในปี ค.ศ. 1841 Peligot สามารถเตรียมยูเรเนียมในรูปธาตุบริสุทธิ์ได้ โดยนำคลอไรด์ของยูเรเนียม ที่ไร้น้ำมารีดิวซ์ด้วยโพแทสเซียม (K)

Henri Becquerel นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ค้นพบสมบัติกัมมันตรังสีของยูเรเนียมในปี ค.ศ. 1896

การใช้ประโยชน์

1. ยูเรเนียมเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ใช้ในอาวุธนิวเคลียร์และในทางสถิติ เช่น โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์

2. ใช้ใน inertial guidance devices, gyro compasses ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องบินและ ยานอวกาศ

3. ใช้เป็นเป้าของรังสี-X สำหรับผลิตรังสี-X ที่มีพลังงานสูง

4. ใช้ในการวิเคราะห์และการค้นคว้าวิจัยอื่น ๆ

ความเป็นพิษ

ทำนองเดียวกับสารหรือธาตุกัมมันตรังสีอื่น ๆ ยูเรเนียมเป็นอันตรายมาก ระดับความทนได้ (ทั้งในรูปธาตุและสารประกอบ) คือ 0.2 mg/m3 ของอากาศ นอกจากนี้แล้วยูเรเนียมในรูปผงยังสามารถติดไฟโดยตนเองได้
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ