Titanium
(Ti)
ไทเทเนียม

เลขอะตอม 22 เป็นธาตุแรกของหมู่ IV B จัดเป็นโลหะและโลหะทรานซิชัน
น้ำหนักอะตอม 47.90 amu
จุดหลอมเหลว 1669 ํc
จุดเดือด 3260 ํc
ความหนาแน่น 4.507 g/cc ที่ 25 ํc
เลขออกซิเดชันสามัญ +2, +3, +4

การค้นพบ

ในปี ค.ศ. 1790 William Gregor นักบวชชาวอังกฤษผู้ซึ่งเป็นทั้งนักเคมีและนักโลหะ วิทยาสมัครเล่นด้วยได้ค้นพบธาตุนี้จากการวิเคราะห์ทรายสีดำตามชายฝั่งของ Cornwall พบว่าประกอบด้วยออกไซด์ของไทเทเนียมสูงถึง 45.25 อีกไม่กี่ปีหลังจากนั้น Kloprath ได้ศึกษาออกไซด์ที่ได้จาก "red schorl" (rutile) ที่พบในฮังการี และได้ผลทำนองเดียวกับผลของ Gregor Kloprath ตั้งชื่อธาตุนี้ว่า titanium จาก Titans ในเทพนิยาย

การใช้ประโยชน์

เนื่องจากกระบวนการสกัดไทเทเนียมค่อนข้างยุ่งยาก โลหะนี้จึงมีราคา ค่อนข้างแพง เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะโครงสร้างสามัญอื่น ๆ การใช้งานของโลหะนี้ทั่วไปจึงค่อนข้างจำเพาะ ที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้

1. ส่วนใหญ่ใช้เป็นโครงสร้างในการผลิตอาวุธและอุปกรณ์ทางทหาร เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องบินเครื่องไอพ่น ชิ้นส่วนของจรวดนำวิถีและยานอวกาศ

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ เช่น โรงงานผลิตคลอรีน โดยใช้เป็นองค์ประกอบของปั้ม ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ

3. ใช้เตรียมสารเคมีของไทเทเนียม

ความเป็นพิษ

ความเป็นพิษของไทเทเนียมจัดอยู่ในเกณฑ์ต่ำ แต่ผงที่แห้งติดไฟได้ และสามารถเผาไหม้ได้ในบรรยากาศของไนโตรเจน
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ