Silicon
(Si)
ซิลิคอน

เลขอะตอม 14 เป็นธาตุที่ 2 ของหมู่ IVA ในตารางธาตุ จัดเป็นกึ่งโลหะ
น้ำหนักอะตอม 28.086 amu
จุดหลอมเหลว 1420 ํc
จุดเดือด (โดยประมาณ) 2355 ํc
ความหนาแน่น (จากการคำนวณ) 2.33 g/cc ที่ 20 ํc
เลขออกซิเดชันสามัญ +4

การค้นพบ

John Jacob Berzelius นักเคมีชาวสวีเดนเตรียมซิลิคอนในรูปธาตุอิสระได้ในปี ค.ศ.1823 โดยผ่านซิลิคอนเตตระฟลูออไรด์ (SiF4) ไปยังโลหะโพแทสเซียมที่ร้อนแดง และเขาสามารถเตรียมธาตุนี้ได้จากปฏิกิริยาระหว่างโพแทสเซียมฟลูออซิลิเกตและโพแทสเซียมด้วย

เป็นไปได้ว่า Gay-Lussac และ Thenard อาจเตรียมซิลิคอนอสัญฐานที่ไม่บริสุทธิ์โดยวิธีเดียวกันกับ Berzelius ในปี ค.ศ. 1809

ซิลิคอนในรูปผลึกเตรียมขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Deville ในปี ค.ศ. 1854 โดยนำโซเดียมอะลูมินัมคลอไรด์เหลวที่ไม่บริสุทธิ์ (มี Si ประมาณ 10 %) มาแยกสลายด้วยไฟฟ้า

การใช้ประโยชน์

ซิลิคอนใช้ประโยชน์มากมายหลายประการดังนี้

1. ใช้เตรียม silicones
2. เตรียมโลหะเจือกับเหล็ก อะลูมินัม ทองแดงและแมงกานีส
3. เป็นตัวดีออกซิไดซ์ (deoxydizing agent) ในกระบวนการผลิตเหล็กกล้า
4. ใช้เตรียม ferrosilicone ซึ่งเป็นโลหะเจือที่สำคัญ
5. ซิลิคอนผลึกเดี่ยวที่มีโบรอนและฟอสฟอรัสเจือปนเล็กน้อยเป็นกึ่งตัวนำ (semiconductor) ที่ดีที่สุด ใช้เป็น rectifiers, transistors, diodes และเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cells) อื่น ๆ

ความเป็นพิษ

ซิลิคอนไม่ปรากฎเป็นพิษ ส่วนซิลิกา (Sio2) พบในอวัยวะของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อเยื่อของคนและสัตว์ ซิลิากาในรูปของฝุ่นละเอียดเมื่อหายใจเข้าไปมาก ๆ เป็นพิษอย่างแรง เกิดโรคที่ปอดเรียกว่า silicosis
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ