Scandium
(Sc)
สแคนเดียม

เลขอะตอม 21 เป็นธาตุแรกของหมู่ IIIB ในตารางธาตุ จัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 44.956 amu
จุดหลอมเหลว 1539 ํc
จุดเดือ 2727 ํc
ความหนาแน่น 2.99 g/cc ที่ 20 ํc
เลขออกซิเดชันสามัญ +3

การค้นพบ

ตารางธาตุของเมนเดลลีฟ (Mendeleev) ในปี ค.ศ. 1871 ได้คาดการณ์และให้สมบัติของธาตุใหม่ธาตุหนึ่งอยู่ใต้โบรอนในหมู่ III และเรียกธาตุนี้ว่า akaboron

ในปี ค.ศ. 1876 Lars Nilson นักเคมีเกษตรชาวสวีเดนได้ค้นพบธาตุนี้ในขณะที่ทำการวิเคราะห์แร่ euxenite อย่างละเอียด และตั้งชื่อของธาตุนี้ตามอาณาเขตตอนใต้ของประเทศนั้น

การใช้ประโยชน์

ในปัจจุบันยังไม่มีการนำสแกนเดียมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความสนใจในธาตุนี้จึงจำกัดเฉพาะในวงการศึกษาและค้นคว้าวิจัยเท่านั้น

ความเป็นพิษ

สแกนเดียมไม่ปรากฎเป็นพิษ
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ