Plutonium
(Pu)
พลูโทเนียม

เลขอะตอม 94 เป็นธาตุที่ 2 ของธาตุหลังยูเรเนียม (transuranium elements) จัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 239.11 amu
จุดหลอมเหลว 641 ํc
จุดเดือด 3327 ํc
ความหนาแน่น 19.96 g/cc ที่ 20 ํc
เลขออกซิเดชันสามัญ +3, +4, +5, +6

การค้นพบ

ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1941 A.C. Wahl, G.T. Seaborg และ J.W. Kennedy สามารถสกัด 238Pu ได้ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (The University of California-Berkely) โดยการระดมยิงยูเรเนียมด้วยดิวเทอรอน (D) ในไซโคลตรอนขนาด 60 นิ้ว ส่วน 239Pu (ครึ่งชีวิต 2.44 x 104 ปี) ซึ่งเป็นไอโซโทปที่สำคัญที่สุดสามารถผลิตขึ้นในปริมาณมากในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากยูเรเนียมธรรมชาติ

การใช้ประโยชน์

พลูโทเนียมเป็นธาตุหลังยูเรเนียมที่มีประโยชน์ที่สุดธาตุหนึ่ง เพราะสามารถเกิด ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิสชันได้ทั้งโดยนิวตรอนช้าและนิวตรอนเร็ว จึงเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่มีประโยชน์มาก

ความเป็นพิษ

เนื่องจากพลูโทเนียมปล่อยอนุภาคอัลฟาในอัตราสูง และสามารถถูกดูดกลืนโดยไขกระดูกโดยเฉพาะ พลูโทเนียม (รวมทั้งธาตุหลังยูเรเนียมอื่น ๆ ยกเว้นเนปทูเนียม) จึงเป็นพิษทางกัมมันตรังสีอย่างแรง
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ