Lanthanum
(La)
แลนทานัม

เลขอะตอม 57 เป็นธาตุที่ 3 ของหมู่ III B (ใต้ Sc และ Y) ในตารางธาตุ จัดเป็นโลหะและโลหะทรานซิชัน
น้ำหนักอะตอม 138.91amu
จุดหลอมเหลว 920 ํc
จุดเดือด (โดยประมาณ) 3454 ํc
ความหนาแน่น 6.166 g/cc ที่ 20 ํc
เลขออกซิเดชันสามัญ +3

การค้นพบ

ในปี ค.ศ. 1839 C.G. Mosander ได้ทำการสลายซีเรียมไนเตรดด้วยความร้อน และเติมกรดไนตริก เจือจางให้กับเกลือที่ได้ จากการสกัดสารละลายที่ได้เข้าสามารถแยกธาตุใหม่ธาตุหนึ่งออกมาได้ เขาตั้งชื่อธาตุนี้ว่า lanthana ซึ่งเป็นคำกรีก ตรงกับคำอังกฤษว่า "concealed" หรือ "the hidden one" หมายถึงตัวปกปิดหรือตัวซ่อนเร้นไว้

การใช้ประโยชน์

แลนทานัมบริสุทธิ์ใช้ประโยชน์ไม่มากนักและส่วนใหญ่จะจำกัดแต่เฉพาะในวงการศึกษาและ วิจัยเท่านั้น โลหะนี้มีสมบัติไม่ดีพอที่จะนำไปใช้เป็นโลหะโครงสร้าง แต่ในรูปของโลหะเจือใช้ประโยชน์ได้บ้าง เช่น เจือกับเหล็กกล้า เป็นต้น

ความเป็นพิษ

แลนทานัมในรูปผงสามารถติดไฟเองได้ในอากาศ และสารประกอบหลายชนิดเป็นพิษ
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ