Krypton
(Kr)
คริปทอน

เลขอะตอม 36 เป็นธาตุที่ 4 ของธาตุหมู่ 0 ในตารางธาตุ จัดเป็นแก๊สเฉื่อย หรือแก๊สมีตระกูล
น้ำหนักอะตอม 83.80 amu
จุดหลอมเหลว 116.0 K
จุดเดือด 119.75 K
เลขออกซิเดชันสามัญ +2

การค้นพบ

ธาตุนี้ค้นพบในปี ค.ศ. 1898 โดย Sir William Ramsay and M.W. Travers โดยพบเป็นของเหลวเล็กน้อยเหลือในภาชนะบรรจุอากาศเหลว หลังการระเหยอากาศเหลวอื่น ๆ ออกไปหมดแล้ว

นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองที่ค้นพบธาตุนี้ตั้งชื่อธาตุใหม่นี้ว่า "Krypton" จากคำกรีกมีความหมายว่าตัวซ่อนเร้นอยู่ "The hidden one"

การใช้ประโยชน์

เนื่องจาก Kr เป็นแก๊สที่หายากมาก การใช้ประโยชน์จึงไม่กว้างขวาง ประโยชน์หลักในเชิงพาณิชย์ได้แก่ อุตสาหกรรมหลอดไฟ แก๊สนี้ใช้ควบคู่กับ Ar สำหรับหลอดเรืองแสง เพื่อเพิ่มความสว่างและประสิทธิภาพของหลอดไฟ ใช้ในหลอดแฟลชถ่ายรูปบางชนิด เพราะสามารถให้แสงสว่างมากในเวลาอันสั้น และใช้ควบคู่กับไนโตรเจนในหลอดไฟบางชนิด เป็นต้น

ความเป็นพิษ

Kr ไม่ปรากฏเป็นพิษแต่อย่างไร
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ