Helium
(He)
ฮีเลียม

เลขอะตอม 2 เป็นธาตุแรกของหมู่ 0 ในตารางธาตุ จัดเป็นแก๊สเฉื่อย หรือแก๊สมีตระกูล
น้ำหนักอะตอม 4.0026 amu
จุดหลอมเหลว 1.0 K ที่ 25 atm
จุดเดือด 4.216 K ที่ 1 atm
ความหนาแน่น 0.1785 g/l ที่ 0 ํc, 1 atm ํc
เลขออกซิเดชันสามัญ 0

เป็นโลหะอัลคาไลน์ เอิรท์ (alkaline earth) ที่หนักที่สุดหรือมีความหนาแน่นมากที่สุด

การค้นพบ

ในปี ค.ศ. 1868 P.J.C. Janssen และ J. Norman Lockyer ได้รับเกียรติร่วมกันว่าเป็นผู้ค้นพบแก๊สฮีเลียมใน chromosphere ของดวงอาทิตย์จากการศึกษาโดยสเปกโตรสโกบี

Lockyer ตั้งชื่อธาตุใหม่นี้ว่า "helium" จากคำกรีก "helios" หมายถึงดวงอาทิตย์

การใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ของฮีเลียมอาศัยสมบัติ 6 ประการต่อไปนี้เป็นพื้นฐาน

1. ความหนาแน่นต่ำ
2. จุดเดือดต่ำ
3. ความสามารถในการละลายต่ำ
4. เฉื่อยต่อปฏิกิริยา
5. ไม่ติดไฟ
6. นำความร้อนได้ดี

ความเป็นพิษ

ฮีเลียมไม่เป็นพิษและไม่ติดไฟ
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ