Hahnium
(Ha)
ฮาเนียม

เลขอะตอม 105 เป็นธาตุที่ 4 ของธาตุหมู่ V B ในตารางธาตุ
และเป็นธาตุที่ 2 ของธาตุหลังแอกทินอยด์ (transactinoid elements)
น้ำหนักอะตอม 262 amu (ใช้เลขมวลของไอโซโตปที่มีครึ่งชีวิตยาวนานที่สุด)


ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ