Fermium
(Fm)
เฟอร์เมียม

เลขอะตอม 100 เป็นธาตุที่ 8 ของธาตุหลังยูเรเนียม (transuramium elements) จัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 257 amu (ใช้เลขมวลของไอโซโตปที่มีครึ่งชีวิตยาวนานที่สุด)

เฟอร์เมียมเป็นธาตุที่ 8 ของธาตุหลังยูเรเนียม (transuranium elements) มีตำแหน่งอยู่หลังธาตุไอน์สไตเนียม (Es) ของธาตุชุดแอกทินอยด์ในตารางธาตุ ธาตุนี้เป็นธาตุที่ 8 ของบรรดาธาตุหลังยูเรเนียมที่ได้รับการค้นพบ (ความจริงค้นพบในเวลาเดียวกันกับธาตุ Es) ไม่ปรากฏมีในธรรมชาติ แลไม่มีไอโซโตปที่เสถียร ไอโซโตปที่มีครึ่งชีวิตยาวนานที่สุด ได้แก่ 257Fm (ครึ่งชีวิต 80 วัน) ในปัจจุบันยังไม่มีการเตรียมธาตุนี้ในรูปของธาตุอิสระ

การค้นพบ

เฟอร์เมียมค้นพบ (เวลาเดียวกันกับการค้นพบไอน์สไตเนียม) โดย A. Ghiorso และผู้ร่วมงาน ที่ Berkeley (รัฐแคลิฟอร์เนีย) ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1952 จากแก๊สของเสีย (เรียกว่า debrics) ของการระเบิดลูกระเบิดไฮโดรเจน (ลูกระเบิดแบบ thermonuclear) ในมหาสมุทรแปซิฟิคในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1952 ไอโซโตปซึ่งนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้สามารถสกัดได้คือ 255Fm ซึ่งมีครึ่งชีวิต 20 ชั่วโมง

ในระหว่างปี 1953 และต้นปี 1954 ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัย การตีพิมพ์เกี่ยวกับการค้นพบธาตุ 99 และธาตุ 100 ได้ถูกระงับไว้ นักวิทยาศาสตร์ ที่ Nobel Institute for Physics ในกรุงสตอกฮอล์มได้ระดมยิง 238U ด้วยอิออนของ 16o และสามารถสกัดธาตุ 100 ที่มีเลขมวล 250 ได้ ธาตุ 250100 นี้มีครึ่งชีวิต 30 นาที แต่นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้มิได้ประกาศให้ทราบเป็นทางการของการค้นพบธาตุใหม่นี้ อย่างไรก็ตามการค้นพบนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นจริงและถูกต้องในเวลา ต่อมา

ธาตุ 100 นี้ได้รับการตั้งชื่อว่า fermium (สัญลักษณ์ Fm) เพื่อเป็นเกียรติแก่ Enrico Fermi ผู้บุกเบิกในสาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่สำคัญที่สุดท่านหนึ่ง
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ