Arsenic
(As)
สารหนู

เลขอะตอม 33 เป็นธาตุที่ 3 ของหมู่ V 5 ในตารางธาตุ
น้ำหนักอะตอม 74.9216 amu
จุดหลอมเหลว 817 ํc ที่ 28 atm
จุดเดือด (โดยประมาณ) 613 ํc ที่ 1 atm
ความหนาแน่น (จากการคำนวณ) โลหะ (a-metallic) 5.72 g/cc, อสัญฐาน (a-amorphous) 4.7 g/cc
เลขออกซิเดชันสามัญ + 5, + 3, 0, - 3

มนุษย์รู้จักสารประกอบของสารหนูตั้งแต่สมัยโบราณ อารีสโตเติล (Aristotle) เรียก อาร์เซนิก ไตรซัลไฟด์ ว่า sandarach 400 ปีก่อนครอสตศักราช ในศตวรรษที่ 1 Pliny ได้บันทึกไว้ว่าพบ sandarach ในเหมืองทองคำและเงิน และยังพบ arsenicum ซึ่งเป็นอาร์เซนิกไตรออกไซด์ (arsenic trioxide)

การค้นพบ

มีหลักฐานแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่นอนว่า Albertus Magners เป็นผู้ค้นพบธาตุ Ar ในศตวรรษที่ 13 ในปี ค.ศ. 1649 J. Schroder เป็นคนแรกที่รายงานการเตรียมธาตุ Ar โดยนำ As2o3 มารีดิวซ์ด้วยผงถ่าน

การใช้ประโยชน์

1. สารหนูส่วนใหญ่ใช้เตรียมสารเคมี
2. ใช้ผสมกับโลหะ เช่น ผสมกับ (Pb (As 0.5 ถึง 2%) ในการผลิตกระสุนปืน และแผ่นตะกั่วของหม้อแบตเตอรี
3. สารหนูที่มีความบริสุทธิ์สูง (สูงกว่า 99.999 %) ใช้ผสมกับโลหะอื่นในการผลิตกึ่งตัวนำ (semiconductors) เช่น ผสมกับ Ga (เกิดเป็น GaAs) ใช้ทำ diodes, ทรานซิสเตอร์และเลเซอร์ (lasers)

ความเป็นพิษ

เป็นพิษอย่างแรง ความเป็นพิษจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นกับว่ามันอยู่ในรูปธาตุ อิสระหรือสารประกอบ และชนิดของสารประกอบ

ระดับความทนได้ของ As (ผลึก) และ As2s3 คือ 0.5 mg/m3 ส่วน AsH3 คือ 0.05 ppm ของอากาศ
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ