ธาตุ

ธาตุ คือสารบริสุทธิ์ที่มีองค์ประกอบเดียว เช่น โพแทสเซียม (K), ก๊าซไนโตรเจน (N2) และฟอสฟอรัส (P4)
ผู้เขียน : อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
ที่มา : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน BRAND'S SUMMER CAMP'97