สารประกอบ

สารประกอบ คือสารบริสุทธิ์ที่มีธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเป็นองค์ประกอบ เช่น

กรดแอซีติก (CH3COOH)

กรดซาลิซิลิก

แอซีโตน

และ เมทิลโพรพาโนเอต

ผู้เขียน : อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
ที่มา : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน BRAND'S SUMMER CAMP'97