ทรายอะเบทกำจัดยุง

ทรายอะเบท หมายถึงทรายที่ถูกเคลือบด้วยสารเคมีพวกอะเบทซึ่งเป็นสารประกอบออร์แกโนฟอสฟอรัส กระทรวงสาธารณสุขได้นำมาใช้ในการกำจัดลูก น้ำของยุงลายตามบ้านเรือนของประชาชน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ

วิธีใช้ นำทรายอะเบท 1 กรัม ใส่ในน้ำ 1 ลิตร หรือ 10 กรัม ในน้ำ 100 ลิตร
สามารถใส่ได้ทั้งในน้ำดื่มและน้ำใช้
ข้อดี ของการใช้ทรายอะเบท ได้แก่
1. เมื่อใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่มีน้ำขัง จะป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ำได้นานประมาณ 3 เดือน
2. เป็นสาร เคมีที่มีอันตรายน้อย ถ้าใส่ตามอัตราส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ
  จะไม่เกิดอันตรายทั้งคนและสัตว์เลี้ยง
ข้อเสีย จาการใช้ทรายอะเบท
1. มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย แต่กลิ่นนี้สามารถกำจัดได้เมื่อเปิดฝาภาชนะทิ้งไว้ประมาณ 2 - 3 วัน
2. ทรายอะเบทมีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำตัวเต็มวัยของยุงไม่ได้ ดังนั้นขณะที่มีการระบาดของโรคไข้เลือด ออก
   การใช้ทรายอะเบทจะแก้ปัญหาไม่ทันต่อเหตุการณ์ จะต้องฉีดพ่นสารเคมีอื่นจึงจะทำลายยุงที่มีไวรัสได้

โดย บุญล้วน พันธุมจินดา "อะเบททรายปราบยุง" หมอชาวบ้าน 3(26) : 29, มิ.ย. 2524