ประโยชน์อีกนิดของยีสต์และแบคทีเรียกรดแลกติก

ยีสต์และแบคทีเรียกรดแลกติกเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อคนและสัตว์มาเป็นเวลานาน ในการทำอาหารที่เราคุ้นเคย เช่น ขนมปัง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ นมหมักต่าง ๆ เป็นต้น หรือหญ้าหมักต่าง ๆ ที่เป็นอาหารสัตว์โดยการนำยีสต์และแบคทีเรียกรดแลกติกมาเสริมในอาหารจะช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดี ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในสัตว์ได้ สามารถทดแทนการนำเข้า probiotics และยาปฏิชีวนะ จากต่างประเทศ ที่ต้องใช้ผสมในอาหารสัตว์ได้ปีหนึ่ง ๆ มากกว่า 200 ล้านบาท การใช้ยีสต์และแบคทีเรียกรดแลกติกเป็น probiotics ผสมในอาหารสัตว์ไม่เป็นเพียง growth promotant คือทำให้สัตว์โตเร็วเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันการชะงักการเจริญเติบโตในช่วง sale stress และ heat stress และทำให้สัตว์แข็งแรงปราศจากโรคหลายชนิดอีกด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นการ วางแผนเพื่อทดแทนการส่งออกผลิตภัณฑ์จากอาหารสัตว์ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มียาปฏิชีวนะเป็น growth promotants ในตลาดที่สำคัญของประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น
โดย โครงการเผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดลินิวส์ 17 ก.พ. 2542 หน้า 10