อาวุธเชื้อโรค

"อาวุธเชื้อโรค" หรือ "อาวุธชีวภาพ" ภาษาอังกฤษเรียกว่า Biological Weapon เป็นอาวุธสงครามล้างโลกรูปแบบใหม่นอกเหนือจากอาวุธสงครามนิวเคลียร์ที่เคยมีอานุภาพทำลายล้างสูงสุด "อาวุธชีวภาพ" เป็นการนำเชื้อโรคและเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ มาพัฒนาบรรจุในหัวจรวดเพื่อใช้ยิงไปยังกลุ่มเป้าหมาย อันที่จริง "อาวุธชีวภาพ" มีการคิดค้นกัน มานานแล้ว แต่เราเพิ่งจะมาได้ยินหรือรู้จักกับอาวุธชนิดนี้กันมากขึ้นก็เมื่อครั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งปฏิบัติการ "จิ้งจอกทะเลทราย" โจมตีเป้าหมายที่คิดว่าจะเป็นแหล่งผลิตอาวุธเชื้อโรคของอิรัก จึงทำให้ชื่อและแสนยานุภาพของอาวุธชนิดนี้เป็นที่สนใจของประชาชนกันอย่างมาก

สำหรับเชื้อโรคและเชื้อจุลินทรีย์ที่นิยมนำมาพัฒนาเป็นอาวุธชีวภาพ ได้แก่

1. เชื้อแอนแทรกซ์ เป็นเชื้อที่เกิดอันตรายกับสัตว์ สามารถทนอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นาน ทนต่อแสงแดด เชื้อนี้สามารถติดต่อได้โดยการหายใจเอาสปอร์เข้าไป ทำให้มีเลือดออกทางปาก จมูก ทวาร

2. PLAGUE เป็นเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella pestis ส่งผลให้ปอดบวมและเสียชีวิต

3. เชื้อไวรัสอีโบล่า ทำให้เกิดการการตกเลือดทางช่องทวารต่าง ๆ

4. เชื้อโรคที่ทำให้เกิดอันตรายกับพืช เช่น ข้าว ได้แก่ เชื้อที่ทำให้ข้าวเกิดโรคใบไหม้ ผลิตเพื่อใช้เป็นอาวุธทำลายแหล่งอาหาร

นอกจากนี้ยังมีเชื้ออื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เชื้อที่เกิดจากโรคฝีดาษ ฯลฯ

ขณะนี้ประเทศไทยไม่มีการผลิตอาวุธชีวภาพแต่อย่างใด เนื่องจากเราได้เข้าร่วมอยู่ในภาคีอนุสัญญาห้ามพัฒนาผลิตอาวุธแบคทีเรีย (ชีวะ) - Biological Weapons Convention ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมถึง 141 ประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยยังได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับอาวุธเชื้อโรคดังกล่าว โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ BIOTEC ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. เดลินิวส์ 23 ม.ค. 2542 หน้า 10