ผัก ผลไม้กับการป้องกันมะเร็ง

ส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการ ซึ่งจัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กล่าวถึงผักผลไม้กับการป้องกันมะเร็ง โดยเฉพาะผักตระกูลกะหล่ำ และผัก ผลไม้ สีเขียว สีเหลือง จะทำให้ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งระบบทางเดินหายใจและมะเร็งอวัยวะระบบทางเดินอาหารลดลง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ศึกษาคุณสมบัติของผักไทย ๆ หลายชนิด เช่น ดอกสะเดา ใบขี้เหล็ก มะระขี้นก ใบโหระพา ว่าจะมีศักยภาพในการป้องกันการเกิดมะเร็งอย่างไรบ้าง และจากการศึกษาพบว่า ดอกสะเดา และมะระขี้นก สามารถยับยั้งการเกิดมะเร็งเต้านมในหนูขาวเพศเมียที่ได้รับสารก่อมะเร็งชนิด DMBA ได้ ตัวอย่างพืชผัก ผลไม้ที่อาจป้องกันมะเร็งอวัยวะต่าง ๆ ได้ เช่น

ผักตระกูลกะหล่ำ อาจป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ส่วนปลาย กระเพาะปัสสาวะ ต่อมไทรอยด์
พืชตระกูลกระเทียม
(กระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง)
อาจป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ลำไส้ใหญ่
ผลไม้ตระกูลส้ม-มะนาว-ฝรั่ง
สตอเบอรี่ แคนตาลูป ผักใบเขียว
อาจป้องกันมะเร็งตับ กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ช่องปาก กล่องเสียง ตับอ่อน เต้านม
ผลไม้สีเหลือง-ส้ม อาจป้องกันมะเร็งปอด กระเพาะอาหาร ช่องปาก กระเพาะปัสสาวะ
ขมิ้น อาจป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ เต้านม กระเพาะอาหาร

อย่าลืมกินผักผลไม้เป็นประจำทุกวัน จะช่วยป้องกันมะเร็งได้หลายชนิด
โดย โครงการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย เดลินิวส์ หน้า 10