คลายเครียดด้วยอาหาร

ความเครียดเป็นสภาวะตึงเครียดที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจ ความผิดปกติภายใน ร่างกายและความกดดันทางอารมณ์ เช่น โกรธ เกลียด เป็นมูลเหตุแห่งความเครียด กลไกการ ทำงานตามปกติของร่างกายมนุษย์ เมื่อเกิดอันตรายหรือความเครียด ต่อมอะดรีนัลจะหลั่ง ฮอร์โมน ซึ่งไปเรงอัตราการเต้นของหัวใจและเพิ่มความดันโลหิต ถ้าเป็นอย่างยืดเยื้อจะทำให้ เกิดอันตรายได้ ในปัจจุบันมีวิธีแก้ปัญหาความเครียดหลายวิธี เช่น การใช้ยา การรักษาทางจิต แต่การใช้ยาจะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงของยาได้ วิธีหนึ่งที่ปลอดภัย คือ การเลือดบริโภคสาร อาหารให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และภารกิจ ในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวัน

จากการค้นคว้า ของนักวิทยาศาสตร์ พบว่าอาหารโปรตีนจากสัตว์และพืช จะมีกรดอะมิโนแอล-ไทโรซีน (L-tyrosine) ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนบางชนิดที่มีส่วนสำคัญต่อกลไก การทำงานของระบบความจำ ความคิดฉับไว การตื่นตัว และความมั่นคงของจิตใจมนุษย์

ดังนั้น ถ้าเริ่มวันด้วยการรับประทานอาหารโปรตีนจะทำให้สมองทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดตลอด วัน แต่ถ้าเริ่มต้นวันด้วยอาหารคาร์โบไฮเดรต ซึ่งมีกรดอะมิโนชนิด แอล-ทริฟโตเฟน (L-tryptohpan) ที่ใช้ในการผลิตฮอร์โมนเซโรโตนิน ก็จะทำให้ร่างกายทำงานเฉื่อยลง เช่น รู้สึก สบายหลังอาหารและง่วงนอน ซึ่งเหมาะที่จะเป็นอาหารหลักในมื้อเย็นหรือก่อนนอน

อย่างไรก็ ตามในช่วงวันสมองก็ยังต้องการคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น ข้าวซ้อมมือ แป้ง ธัญพืช ผักและ ผลไม้ ประมาณวันละ 300-400 กรัม เพื่อเสริมพลังงานขั้นพื้นฐานให้แก่สมอง

โดย พัฒนา ยั่งยืน วารสารการศึกษา กทม. 6 มี.ค. 2540