ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง

ไตรกลีเซอไรด์ คือ สารอาหารประเภทไขมันที่ได้จากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป และจากการสร้างขึ้นเองในร่างกายโดยตับและลำไส้เล็ก เป็นตัวสร้างไตรกลีเซอไรด์ 1 กรัม ให้พลังงาน 9 แคลลรี่ ไตรกลีเซอไรด์ละลายอยู่ในเลือดได้โดยรวมตัวกับโปรตีน ดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย บางส่วนถูกสะสมไว้ที่เนื้อเยื่อไขมัน

ไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือดมีอันตรายหรือไม่

ปัญหาและอันตรายจากโรคไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือดทำให้
1. หลอดเลือดแดงแข็งตัว ถ้าเกิดที่หัวใจทำให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือด ถ้าเกิดที่สมองทำให้เป็นอัมพาต
2. ทำให้เกิดอาการร่วมคือ ปวดท้อง ตับโต ม้ามโต และทำให้ระบบประสาททำงานผิดปกติ ปวดข้อ

สาเหตของการเกิดไตรกลีเซอไรด์สูง

1. กินอาหารไม่ถูกส่วน โดยเฉพาะกินอาหารที่มีไขมันมากกินน้ำตาลทรายหรือขนมหวานเป็นปริมาณมากเกินไป
2. เกิดจากโรคภัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความผิดปกติของระดับไขมันในร่างกาย ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไต การดื่มเหล้าเป็นประจำ และขาดการออกกำลังกาย
3. เกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับไลโปโปรตีน เช่น ร่างกายขาดเอนไซด์ที่จะย่อยไตรกลีเซอไรด

ทราบได้อย่างไรว่าจะเป็นโรคไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือดหรือไม่
โดยทำการเจาะเลือดตรวจวัดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่

การตรวจ

1. งดอาหารทุกชนิด ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 12 ช.ม.
2. ในคนปกติจะมีระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดไม่เกิน 150 มิลลิกรัม ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร

แหล่งอาหารที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง

1. อาหารทุกชนิดที่มีปริมาณไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันสัตว์
2. น้ำตาล อาหารรสหวานจัด ขนมหวานทุกชนิด เนื่องจากร่างกายสามารถนำไปสร้างเป็นไตรกลีเซอไรด

การป้องกันและบำบัดรักษา

1. ลดปริมาณอาหารไขมันที่รับประทานให้น้อยลง โดยโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์
2. ลดปริมาณการกินข้าว แป้ง น้ำตาลทราย หรือขนมของหวานต่าง ๆ ให้น้อยลง กินในปริมาณที่พอควรแก่ความต้องการของร่างกายเท่านั้น
3. ควรลดน้ำหนักตัวในรายที่อ้วนมากเกินไป
4. หมั่นออกกำลังกายทุกวันอย่างสม่ำเสมอ
5. งดดื่มเหล้า เนื่องจากเหล้าจะกระตุ้นให้มีการสร้างไตรกลีเซอไรด์มากขึ้น
6. แพทย์จะให้ยาลดไตรกลีเซอไรด์ รับประทานในรายที่จำเป็นควบคู่กับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ