ไขมันในเลือดสูง

สิ่งที่ควรทราบและแนวทางป้องกันแก้ไข

ไขมันในเลือดสูงหรือโคเลสเตอรอลในเลือดสูง มีความหมายเหมือนกัน โรคนี้มักจะไม่มีอาการหรืออาการแสดงให้เห็น จากการศึกษาพบและยืนยันว่า ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงนี้ เป็นสาเหตุทำให้หลอดเลือดแดงแข็งและตีบและต่อมาจะทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด (เจ็บแน่นที่อกกล้ามเนื้อหัวใจตาย เสียชีวิตอย่างฉับพลัน) หรือเกิดโรคสมองขาดเลือด(อัมพาต อัมพฤกษ์)

โคเลสเตอรอลในเลือด เป็นไขมันชนิดหนึ่งในร่างกายได้มาจาก การเผาผลาญอาหารที่รับประทานมากเกินไป หรืออาหารพวกไขมัน อีกส่วนหนึ่งได้มาจากร่างกายสังเคราะห์ขึ้นมาใช้เอง และยังเหลือเก็บสะสมเป็นพลังงานสำรองไว้ใช้ในโอกาสต่อไป

1. โคเลสเตอรอล ชนิดให้โทษ เรียก แอลดีแอล LDL ถ้ามีระดับสูงมากในเลือด จะนำโคเลสเตอรอลไปจับสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย ทำให้หลอดเลือดแดงแข็งและตีบแคบ ภาวะนี้จะไม่มีอาการรบกวนใด ๆ ทั้งสิ้น จะดำเนินอยู่นานเป็นสิบปีจนกระทั่งหลอดเลือดแดงตีบและอุดตัน จึงจะเกิดอาการต่าง ๆ ดังกล่าว

2. โคเลสเตอรอล ชนิดให้คุณประโยชน์ เรียน เฮชดีแอล HDL ทำหน้าที่จับสารโคเลสเตอรอลตามผนังหลอดเลือดเอาไปทำลายที่ตับ จากการศึกาษวิจัยพบว่าบุคคลที่มีระดับ เฮชดีแอลในเลือดสูงมักจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ที่มีระดับ เฮชดีแอลในเลือดต่ำ ปัจจุบันเชื่อว่า "เฮชดีแอลช่วยป้องกันการเกิดหลอดเลือดแดงแข็งและตีบแคบ"

ไขมันในเลือดผิดปกติ

คือภาวะที่มีโคเลสเตอรอลชนิดให้โทษแอลดีแอลสูงและมีโคเลสเตอรอลชนิดให้คุณในเลือดต่ำ (เฮชดีแอล) ความผิดปกตินี้จะนำไปสู่ การเกิดหลอดเลือดแดงแข็งตีบแคบโดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจและสมอง จึงทำให้มีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือด จนเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม ฯลฯ ภาวะไขมันในเลือดผิดปกตินี้ จะดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีอาการอะไร จนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่ทำให้เกิดอาการของโรคต่าง ๆ ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

  ภาวะที่ไม่มีอาการมักจะเกิดร่วมกับลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
 1. คนอ้วนรับประทานอาหารไขมันมาก ไม่ค่อยออกกำลัง
 2. อายุที่สูงมากขึ้น มักออกกำลังกายน้อยลง
 3. การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้าเป็นประจำ ทำให้เกิดการสะสมไตรกลีเซอไรด
 4. พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
 5. กรรมพันธุ์
 6. โรคบางอย่าง เบาหวาน โรคไต โรคตับ ต่อมไทรอยด
 7. การใช้ยาบางชนิด เช่นใช้ยาคุมกำเนิดเป็นประจำระดับโคเลสเตอรอลทั้งหมดในเลือดปกติไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัม/เลือด 100 ซี ซี
เมื่อสงสัยว่าตัวท่านเองจะเข้าข่ายดังกล่าว ก็ควรไปขอรับการตรวจเลือด ก่อนตรวจเลือด ควรงดอาหารทุกชนิดนาน 12 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด

สิ่งที่ควรปฏิบัติ

 1. ควบคุมอาหาร และจำกัดการรับประทานอาหารไขมันควรลดความอ้วน ลดปริมาณอาหารที่มีสารโคเลสเตอรอลหลีกเลี่ยงอาหารพวกเครื่องในสัตว์ สมองสัตว์ ตับวัว ตับหมู หนังเป็ดหนังไก่ ไข่แดง ไข่นกกระทา หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม ปลาหมึก ไข่ปลา ฯล
 2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นการเพิ่มการเผาผลาญอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคเลสเตอรอลและยังช่วยเพิ่มระดับ เฮชดีแอลในเลือด ซึ่งเป็นตัวป้องกันการเกิดหลอดเลือดแดงแข็ง
 3. งดสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่จะทำให้เกิดมะเร็งในปอด เกิดการอักเสบของหลอดลม หลอดลมอุดตันเรื้อรังได้ และพบว่าบุหรี่ทำให้เฮชดีแอลในเลือดต่ำลง ซึ่งเป็นผลเสียและบุหรี่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดที่สำคัญอีกด้ว
 4. ปรึกษาแพทย์ ติดตามดูผลการปฏิบัติดังกล่าว เพื่อลดระดับโคเลสเตอรอล ซึ่งบางรายอาจต้องใช้ยาช่วยปรับระดับไขมัน ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ชี้แนะและติดตามผลการรักษาต่อไป

ตัวอย่างอาหาร ปริมาณของโคเลสเตอรอลในอาหาร 100 กรัม (เท่ากับ 1 ขีด)

ชนิดอาหาร ปริมาณ โคเลสเตอรอชนิดอาหาร ปริมาณโคเลสเตอรอ
ไขมัน เนื้อสัตว์
นม24 เนื้อแพะ , แกะ60-70
ไอศครีม40 เนื้อไก่ , เป็ด60-90
ครีม60 เนื้อหมูไม่ติดมัน91
ไขวัว90-170 เนื้อปู145
น้ำมันหมู110 เนื้อกุ้ง150
เนยแข็ง140 ปลาหมึกสด348
เนยเหลว250 ปลาหมึกแห้ง1170
เครื่องในสัตว์ หอยแครง , แมลงภู่454
ซี่โครงหมู105 หอยนางรมมากกว่า200
หัวใจหมู วัว135 แฮม , ขาไก่100-110
ไข่ปลามากกว่า300 ปลาตะเพียน90
ไข่นกกระทา3640 ปลาลิ้นหมา87
ไข่แดงล้วน1480 ปลาดาบเงิน244
ไข่ไก่ 1 ฟอง504    
ไข่ขาว0    
ตับหมู420    
ตับวัว376    
ไส้หมู กระเพาะหมู150    

เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ