บทบาทของแมกนีเซียมต่อสุขภาพ

ร่างกายจะสะสมแมกนีเซียมไว้ที่กระดูกและจะดึงออกมาใช้ในยามที่ต้องการ โดยเฉพาะปฏิกิริยาบางอย่างซึ่งมีความสำคัญต่อร่างกาย แมกนีเซียมจะทำหน้าที่ในทุกเซลล์ของเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโปรตีน และจำเป็นต่อการปล่อยพลังงานออกมา บทบาทที่เด่นชัดของแมกนีเซียมคือ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารที่เป็นตัวนำพลังงานในเซลล์

นอกจากนี้ แมกนีเซียมยังช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหลังจากการหดตัว ช่วยเป็นสื่อนำกระแสประสาท ต่อต้านฟันผุโดยช่วยให้แคลเซียมจับที่เคลือบฟัน และทำหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายอย่าง

การขาดแมกนีเซียมอาจเกิดขึ้นได้ หากกินอาหารที่มีแมกนีเซียมไม่เพียงพอ การอาเจียน อุจจาระร่วง โรคแอลกอฮอลิซึม หรือภาวะการขาดโปรตีน ผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ได้รับอาหารทางเส้นเลือดนานเกินไป หรือผู้ที่ใช้ยาขับปัสสาวะ สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาล้วนทำให้เกิดการขาดแมกนีเซียมได้ การขาดแมกนีเซียมจะทำให้มีอาการอ่อนเพลีย สับสน การหลั่งฮอร์โมนที่ ตับอ่อนจะลดลง ถ้าขาดมาก ๆ กล้ามเนื้อจะหดเกร็งอย่างรุนแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่ตาและบริเวณหน้า เกิดอาหารหลอน และกลืนลำบาก

มีรายงานว่า คนที่ดื่มน้ำที่มีแมกนีเซียมในปริมาณที่พอเหมาะ จะมีอัตราการตายจาก หัวใจล้มเหลวน้อยกว่าคนที่ขาดแมกนีเซียม ทั้งนี้สันนิษฐานว่า การขาดแมกนีเซียมทำให้หัวใจไม่สามารถที่จะหยุดอาการชักกระตุกเมื่ออาการดังกล่าวเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อสุขภาพที่ดีจึงควรกินอาหารที่มีแมกนีเซียมให้เพียงพอ เช่น ถั่วเมล็ดแห้ง ธัญพืช ผักสีเขียวเข้ม อาหารทะเล เป็นต้น
โดย โครงการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชนสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย เดลินิวส์ หน้า 10