"กาวไฟบริน" หยุดเลือดจากอิสราเอลสู่แพทย์ไทย

กาวไฟบริน เตรียมจากการผสมสาร 2 ชนิด คือ ไฟบริโนเจนและธรอมบิน ซึ่งสกัดมาจาก เลือด เพื่อผสมกันในสัดส่วนพอดีจะแข็งตัวเป็นวุ้นใช้ปิดแผลที่เลือดออก ให้หยุดไหลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งแผลจากการผ่าตัดชนิดต่าง ๆ สามารถใช้โดยสเปรย์พ่นอัดฉีดทางเข็มเล็ก และวิธีต่าง ๆ ทำให้ผ่าตัดได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ช่วยลดการใช้โลหิตและผลิตภัณฑ์ โลหิตลงได้มาก

นอกจากนั้นกาวไฟบรินยังมีประโยชน์ในการต่อประสาทหรือเส้นเลือดเล็ก ๆ หรือช่วยทำให้แพทย์สามารถลดการใช้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด ซึ่งเป็นการลดความ เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากเลือด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี หรือเชื้อเอดส์ได้ กาวไฟบรินทำให้เลือด แข็งตัวปิดแผลที่เลือดซึมออกมาอย่างได้ผล จึงใช้ได้ดีกับผู้ป่วยที่มีเลือดออกในอวัยวะบางอย่าง ที่เย็บไม่ได้ เช่น ตับ เป็นต้น

ข้อเสียของกาวไฟบรินมีเพียงเล็กน้อยคือ ส่วนผสมที่เรียกว่า ธรอมบิน ซึ่งสกัดมาจากโลหิตมนุษย์มีราคาค่อนข้างสูง

โดย สากล เจรจา วารสารบทคัดย่อการศึกษา สสวท. ฉบับที่ 23 ก.ย. - ธ.ค. 2540