นานาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก DNA : "ลายพิมพ์ DNA กับธุรกิจเมล็ดพันธุ์"

ปัจจุบันเรามักได้ยินคำว่า "DNA" กันบ่อย ๆ จากข่าวทางโทรทัศน์ วิทยุ ว่าใช้ DNA ตรวจหาฆาตรกรที่แท้จริง หรืออย่างข่าวของประธานาธิบดีบิล คลินตัน กับ ลูวินสกี้ ที่ฮือฮามากเมื่อเดือนที่แล้วก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง

ดีเอ็นเอ คือ สารพันธุกรรมที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต (รวมทั้งเก็บและถ่ายทอดข้อมูลไปยังลูกหลาน) ลายพิมพ์ดีเอ็นเอเปรียบได้กับลายนิ้วมือของคนเรา ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมทั้งจุลินทรีย์ก็มีลายพิมพ์ดีเอ็นเอเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ดังนั้น เราจึงสามารถใช้ลายพิมพ์ DNA จำแนกความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตได้

ดีเอ็นเอกับธุรกิจเมล็ดพันธุ์...เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

1. ใช้ตรวจหาความบริสุทธิ์ของข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม สามารถใช้เทคนิคที่มีความไวสูง บอกได้แม้มีเมล็ดจากพันธุ์อื่นเพียง 1%
2. ใช้รับรองการขึ้นทะเบียนเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ที่จะขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องผ่านการตรวจสอบหาลายพิมพ์ DNA และได้รับการรับรองจากหน่วยปฏิบัติการ DNA fingerprint แล้ว
3. การใช้ DNA ตัวติดตามเพื่อช่วยคัดเลือกในการปรับปรุงพันธุ ช่วยร่นระยะเวลาการคัดเลือก ไม่ต้องรอจนกว่าจะเห็นผลในแปลงปลูก แต่สามารถคัดเลือกได้ตั้งแต่อยู่ในระยะต้นอ่อน
โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. เดลินิวส์ 16 ก.ย. 2541 หน้า 10