เส้นผมกับมะเร็งหน้าอก

นักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียพบว่า การตรวจโครงสร้างของเส้นผมอาจเป็นวิธีใหม่ในการตรวจสอบมะเร็งหน้าอกได้ !

คณะนักวิทยาศาสตร์ นำโดยเวโรคา เจมส์, (VERONICA JAMES) แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ในนครซิดนีย์ ได้ทำการศึกษาโครงสร้างของเส้นผมผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งหน้าอก ของผู้หญิงปกติ ไม่ป่วยเป็นมะเร็งหน้าอก และของผู้หญิงที่ไม่ป่วยเป็นมะเร็งหน้าอก แต่มียีน BRCA 1 กลายพันธุ์จากมิวเตชัน ซึ่งไม่แสดงอาการป่วยของโรคมะเร็งหน้าอก ทว่าเป็นที่ทราบกันในวงการแพทย์ว่า มีความเสี่ยงสูงต่อการป่วยเป็นมะเร็งหน้าอก โดยวิธีใช้เทคนิคการตรวจสอบด้วยรังสีเอกซ์ แล้วตรวจสอบลักษณะการเลี้ยวเบน หรือ DIFFRACTION ของรังสีเอกซ์ จากโมเลกุลของเส้นผม

ตามรายงานในวารสาร NATURE เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999 คณะนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่า คนป่วยเป็นโรคมะเร็งหน้าอก มีโครงสร้างเส้นผมคล้าย ๆ กัน โดยที่แตกต่างไปจากของคนมีสุขภาพปกติชัดเจน และสำหรับคนที่มียีนกลายพันธุ์ดังกล่าวไปแล้ว ก็มีโครงสร้างเส้นผมคล้าย ๆ กับของคนป่วยด้วย
จากคอลัมส์คลื่นสั้น เดลินิวส์ 26 ก.ค. 2542 หน้า 26