บรอมิเลนสำหรับบำบัดโรคมะเร็ง

บรอมิเลน เป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถย่อยโปรตีนและพบเฉพาะในสับปะรดเท่านั้น โดยมีอยู่ทั่วไปทั้งแกน เปลือก ก้าน น้ำ ของสับปะรด แต่พบมากในส่วนของลำต้น

ในปัจจุบันได้มีการทดลองในห้องปฏิบัติการหลายแห่งที่แสดงถึงประสิทธิภาพของบรอมิเลน ในการบำบัดโรคมะเร็ง พบว่า บรอมิเลนสามารถใช้เป็นยาป้องกันการอักเสบและการรวมตัวของเกล็ดเลือด และมีคุณสมบัติบางประการคล้าย ๆ ยาแอสไพริน หรือยาอินโดเม็ทธาซีน แต่มีส่วนได้เปรียบคือ

บรอมิเลนเป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและไม่แสดงปฏิกิริยา ข้างเคียง ในส่วนผสมของบรอมิเลนพบว่ามีทั้งเอนไซม์มาก Sulfhydryl protease, peroxidase และ acid protease และยังมีสารพวก protease inhibitor

เมื่อนำบรอมิเลนไปตรวจสอบทางด้านโมเลกุลพบว่า มี 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นโมเลกุลใหญ่ ซึ่งมีสาร protease และสามารถระงับการเจริญเติบโตของเนื้อร้ายได้ อีกส่วนหนึ่งเป็นโมเลกุลเล็กจะเป็นสารพวก protease inhibitor ซึ่งไม่สามารถควบคุมการเจริญของเนื้องอกได้ จึงได้ทดลองใช้บรอมิเลนร่วมกับยารักษามะเร็งต่อไป
โดย โครงการเผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดลินิวส์ 4 ก.พ. 2541 หน้า 10