ภูมิคุ้มกันโรคกับแอนติออกซิแดนท์

สารอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นแอนติออกซิแดนท์ได้แก่ วิตามิน อี เบต้าแคโรทีน และวิตามิน ซี สารอาหารเหล่านี้ มีบทบาทสำคัญต่อการทำหน้าที่รักษาภูมิคุ้มกันโรค โดยป้องกันมิให้เซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ถูกอนุมูลอิสระทำลาย นักวิจัยหลายกลุ่มเชื่อว่าอนุมูลอิสระจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและเสี่ยงต่อการโจมตีจากสิ่งแปลกปลอม

วิตามิน เอ จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและทำให้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อลดลง การศึกษาในประเทศออสเตรเลีย พบว่าอัตราการตายในเด็กจะลดลงประมาณหนึ่งในสามหากได้รับวิตามินเอเพียงพอและอัตราการตายจากโรคระบบทางเดินหายใจ จะลดลงร้อยละ 70 นอกจากนี้วิตามิน เอ ยังช่วยลดความรุนแรงจากความซับซ้อนที่เกิดจาก โรคหัด ส่วนเบต้าแคโรทีนจะทำให้ภูมิคุ้มกันโรคมากขึ้น โดยทำให้ ทีและบีลิมโฟไซท์ ทำงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายต่อระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลตหรือรังสีเอ็กซ์

วิตามิน ซี จะช่วยเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและช่วยเพิ่มการสังเคราะห์สารอินเตอเฟอรอน ในทางตรงกันข้ามการสังเคราะห์เม็ดเลือดขาวและการสมานของแผลจะถูกขัดขวางเมื่อกินวิตามิน ซี ไม่เพียงพอ

วิตามิน อี มีความสำคัญต่อเยื่อหุ้มเซลล์ และเยื่อหุ้มรอบๆ นิวเคลียส วิตามินอี จะป้องกันมิให้อนุมูลอิสระมาทำลายเซลล์คุ้มกันโรค วิตามินอี ช่วยให้การทำงานของ ทีลิมโฟไซท์ดีขึ้น ดังนั้นจึงควรกินอาหารให้เพียงพอครบทั้ง 5 หมู่ทุกวัน เพื่อให้ได้รับสารอาหารดังกล่าวครบถ้วน
โดยโครงการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชนใน สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ เดลินิวส์ 10 ก.พ. 2542 หน้า 13