วิตามินสำหรับเหงือกและฟัน

รอยยิ้มย่อมเป็นที่ประทับใจของทุกคน แต่รอยยิ้มที่แสดงให้เห็นว่าผู้ยิ้มมีสุขภาพดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงความ แข็งแรงของกระดูกและฟัน มีเลือดมาเลี้ยงเหงือกและฟัน (เหงือกแดง) และความสมดุลระหว่างกรดและด่างในช่องปาก

วิตามินหลายชนิดที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเหงือกและฟัน การได้รับวิตามินบางชนิดเพียงพอจะทำให้เหงือก และฟันแข็งแรง รวมทั้งช่วยป้องกันฟันผุและโรคปริทนต์

วิตามิน เอ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการเรียงของฟัน

วิตามิน ดี ช่วยควบคุมการใช้แคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยรักษากระดูกและฟันให้อยู่ในสภาพปกติ

วิตามิน อี จะช่วยป้องกันความเป็นพิษจากปรอทซึ่งอาจหลุดออกจากอามัลกัมที่ใช้อุดฟัน (ปรอทจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพิ่ม ความเสี่ยงต่อการที่ประสาทและสมองจะถูกทำลาย แม้ว่าปริมาณจะเล็กน้อยก็ตาม)

วิตามิน บี 2 อาการขาดวิตามิน บี 2 จะทำให้เป็นแผลที่มุมปาก ริมฝีปากและลิ้น รวมทั้งทำให้เยื่อบุช่องปากอักเสบ

วิตามิน บี 12 และกรดโฟลิค จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมเซลล์ให้เป็นปกติ การขาดวิตามิน บี 12 ทำให้การสร้างเซลล์ในช่อง ปากไม่เป็นไปตามปกติ ทำให้ลิ้นเป็นแผลได้

วิตามิน ซี จำเป็นต่อการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ช่วยรักษาโครงสร้างเหงือก และส่วนอื่นในช่องปาก การขาดวิตามิน ซี จะทำให้ เหงือกอักเสบ เลือดออกตามไรฟัน


โดยโครงการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ เดลินิวส์ 4 ส.ค. 2542 หน้า 10