มาสร้างภูมิต้านทานตามธรรมชาติให้ร่งกายกันเถอะ

ปกติในร่างกายของคนเราจะมีจุลินทรีย์ทั้งชนิดที่เป็นโทษและชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

      ชนิดที่เป็นโทษต่อร่างกาย เรียกว่า จุลินทรีย์ก่อโรค และ
      ชนิดที่ดีช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เรียกว่า จุลินทรีย์สุขภาพ

สำหรับเด็กวัย 1-3 ปี เป็นวัยเรียนรู้และมีโอกาสออกมาสัมผัสสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมากขึ้น ทำให้มีโอกาสติดเชื้อ เจ็บป่วยง่าย จึงจำเป็นต้องได้รับการ เสริมภูมิต้านทานตามธรรมชาติมากเป็นพิเศษ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีพรีไบโอติก โอลิโกฟรุกโตส ซึ่งเป็นใยอาหาร ที่สกัดได้จากพืชธรรมชาติ 100% จำพวกผักและผลไม้ เช่น กล้วย กระเทียม หัวหอม หน่อไม้ฝรั่ง หัวชิคอรี เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ จุลินทรีย์สุขภาพ โดยเฉพาะชนิดไบฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria) และแลคโตแบซิไล (Lactobacilli) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นการสร้างภูมิต้านทาน ขึ้นตามธรรมชาติ ในแต่ละวัน เด็กๆ ควรได้รับโอลิโกฟรุกโตส ในปริมาณที่เหมาะสม ประมาณวันละ 2 - 3 กรัม ซึ่งจะช่วยให้จำนวนจุลินทรีย์สุขภาพมีปริมาณเพิ่มขึ้น และทำให้จุลินทรีย์ก่อโรคลดจำนวนลงสุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้น แต่อาหารเหล่า นี้เด็กๆ มักไม่ค่อยชอบรับประทาน ฉะนั้นการจะให้ได้รับโอลิโกฟรุกโตสให้เพียงพอแก่ร่างกาย จึงต้องหาจากอาหารอื่นแทน เช่น นมที่มีส่วนผสมของ โอลิโกฟรุกโตส เป็นต้น

ประโยชน์แท้จริงของโอลิโกฟรุกโตส คือ
1. ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ และลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ฉวยโอกาสก่อโรค เป็นการทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานสูงและแข็งแรง อยู่เสมอ
2. ช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กและแคลเซียมได้ดีขึ้น
3. ช่วยระบบย่อยอาหารให้ทำงานดีขึ้น ร่างกายจึงได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างเต็มที่

เรียบเรียงจาก ไทยรัฐ วันที่ 31 ก.ค. 2542 หน้า 11