"ไข่สุขภาพ"

ไข่สุขภาพหรือไข่โอเมก้า-3 เป็นไข่ที่มีความพิเศษกว่าไข่ธรรมดาทั่ว ๆ ไป ในแง่ของคุณค่าทางอาหารหลายประการ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะเพิ่มคุณค่าให้แก่ไข่ไก่ ซึ่งจากเดิมมีครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ระดับหนึ่งแล้วให้มีมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ อาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มมากกว่าที่เคยได้รับอยู่ตามปกติ โดยนอกเหนือจากคุณค่าทางอาหารที่มีอยู่ตามปกติแล้วนั้น ไข่สุขภาพยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มขึ้นดังนี้คือ

1. มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตระกูลโอเมก้า-3 เพิ่มขึ้น 210 มิลลิกรัม/ฟอง จากปกติที่ไม่มีอยู่เลย

2. ปริมาณคอเลสเตอรอลลดลงจากเดิมประมาณ 215 มิลลิกรัม/ฟอง เป็น 188 มิลลิกรัม

3. ไม่มียาปฏิชีวนะหรือสารตกค้าง

4. มีการเก็บรักษาอย่างดี มีความสด

5. ไม่ใช้สารเร่งสีไข่แดง

โอเมก้า-3 เป็นกลุ่มของกรดไขมันชนิดหนึ่งซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย กรดไขมันในตระกูลนี้มีอยู่หลายตัวด้วย กัน เริ่มต้นด้วยกรดไลโนเลนิก (linolenic acid) ซึ่งพบในน้ำมันพืชและอาหารบนบกหลายชนิด ส่วนอนุพันธ์ของกรดไลโนเลนิกที่สำคัญ คือ กรดไอโคซาเพนตะอีโนอิก และกรดโดโคชาเฮกซาอีโนอิก (Eicosapen-taenoic acid หรือ EPA และ docosabexaenoic acid) หรือ DHA

EPA และ DHA นี้พบว่ามีอยู่มากในอาหารประเภทปลา และสัตว์ทะเล โดยเฉพาะในทะเลน้ำเย็นจะพบว่ามีปริมาณมาก ปลา และสัตว์ทะเลได้รับกรดไขมันทั้งสองชนิดนี้จากการกินแพลงตอนและสาหร่ายทะเลเป็นอาหาร ในปัจจุบันกรดไขมันโอเมก้า-3 นี้เป็น ที่ยอมรับกันทางการแพทย์ว่าสามารถรักษาอาการของโรคไขมันอุดต้นเส้นเลือด และโรคหลอดเลือดแดงแข็งและตีบได้ เนื่องจากที่ผ่าน มามีการค้นพบว่า ชาวเอสกิโมซึ่งมีอุปนิสัยในการบริโภคไขมันจากปลาและสัตว์ทะเลเป็นประจำนั้นไม่พบว่าเป็นโรคดังกล่าว ทั้งที่ ไขมันที่บริโภคนั้นมีผลให้ปริมาณคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากไขมันเหล่านี้มี EPA และ DHA เป็นนั้นพบว่าช่วย ลดการจัดบเกาะกันของเกล็ดเลือด ทำให้หลอดเลือกขยายตัว อีกทั้งยังมีผลลดการสร้างไลโปโปรตีนชนิดที่ขนย้ายคอเลสเตอรอลจาก ตับไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ และเพิ่มปริมาณไลโปโปรตีนชนิดที่ขนย้ายคอเลสเตอรอลจากเนื้อเยื่อกลับเข้าสู่ตับเพิ่มมากขึ้น จึงช่วยลดอัตรา เสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันอุดตันในเลือดและโรคหลอดเลือดแดงแข็งและตีบได้ นอกจากนี้แล้วยังพบว่า DHA นั้นเป็นกรดไขมันที่มี ความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบสมอง ระบบการมองเห็น และระบบสืบพันธุ์ของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยพบว่าทารกจะมีการ สะสม DHA เพื่อการพัฒนาของระบบดังกล่าวสูงมากในช่วง 3 เดือนสุดท้ายในครรภ์มารดาไปจนถึงอายุ 2 ขวบ ถ้าขาดกรดไขมัน ดังกล่าวจะมีผลให้การพัฒนาของระบบดังกล่าวผิดปกติ การได้รับเข้าสู่ร่างกายนั้นกลับมีข้อจำกัดคือต้องได้รับโดยตรงจากการบริโภค ปลาหรืออาหารทะเล ซึ่งบางครั้งอาจไม่สะดวกต่อผู้บริโภคที่อยู่ห่างไกลทะเล ผู้ที่ไม่ชอบทานปลา ผู้ที่แพ้อาหารทะเลหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่มี ความพร้อมในแง่ของรายได้ จึงเป็นคำถามสำหรับผู้ผลิตต่อไปว่า จะมีหนทางใดที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพดี มีคุณค่าต่อร่างกายและ สุขภาพ โดยเน้นถึงความสะดวกในการบริโภคและมีราคาที่ยุติธรรม

ไข่โอเมก้า-3 ซึ่งเป็นผลผลิตจากความพยายามที่จะเพิ่มคุณค่าทางอาหารของไข่ไก่จากเดิมที่อุดมสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่แล้วให้ มีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังพยายามลดปัญหาของการหลีกเลี่ยงการบริโภคไข่แดงอันเนื่องจากปริมาณคอเลสเตอรอลที่สูง โดยการเพิ่ม ปริมาณกรดไขมัน EPA และ DHA เข้าไปในฟองไข่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับกรดไขมันดังกล่าวมากขึ้น นอกเหนือจากการได้รับจาก อาหารทะเลโดยตรง และยังช่วยลดข้อจำกัดของการบริโภคไข่ไก่ได้ด้วยคุณสมบัติที่ดีของโอเมก้า-3 ที่กล่าวไปแล้ว

มีรายงานการศึกษายืนยันว่า การให้คนปกติบริโภคไข่ที่มีโอเมก้า-3 ประมาณ 10% ต่อฟองวันละ 4 ฟอง เป็นเวลานานติดต่อกัน 4 สัปดาห์นั้นไม่มีผลให้ปริมาณคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การบริโภคไข่ธรรมดาในลักษณะนี้ยังเป็นแหล่งที่ดี ของ DHA ซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนาการของระบบต่าง ๆ ที่สำคัญในวัยเด็ก

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ไข่ไก่ไม่ใช่อาหารที่อยู่เคียงคู่ชีวิตมนุษย์นับตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุขัยในวัยเด็กไข่ไก่เป็นยอดอาหารบำรุง ที่พ่อแม่เลือกแล้วว่าดีสะหรับลูก เมื่อเป็นผู้ใหญ่ ไข่ไก่ก็เป็นอาหารที่คุ้เคยเคียงคู่อาหารคาวหวานหลายชนิด ถ้าหากจะต้องหลีกเลี่ยง บริโภคก็เป็นที่น่าเสียดายที่จะต้องสูญเสียอาหารคุณภาพดีชนิดหนึ่งไปไข่โอเมก้า-3 จึงเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคนทุกเพศทุกวัยที่รับการ บริโภคไข่ไก่เท่า ๆ กับรักในสุขภาพที่ดีของตนเอง

ทางศูนย์วิจัยฯ และพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกและภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินงานวิจัยต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม คุณค่าทางอาหารของไข่ โดยมีแนวคิดที่จะผลิตไข่ที่มีไวตามินสูง เนื่องจากเล็งเห็นคุณประโยชน์ของไวตามินอีในด้านของการเป็น สารกันหืน ที่สามารถป้องกันการเกิดการออกซิเดชั่นซึ่งจะผลิตอนุมูลอิสระที่มีผลทำให้เซลล์และเนื้อเยื่อเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะ การเกิด LDL oxidized ในกระแสเลือดนั้นจะมีผลให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเกิดการรวมตัวกันบริเวณดังกล่าวและเกิดเป็นลักษณะโฟม ฝังตัวอยู่ใต้เนื้อเยื่อบริเวณที่สำคัญ เช่น ผนังหลอดเลือดมีผลให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดได้ง่าย นอกจากนี้แล้วยังมีแนวความคิด ของการผลิตไข่และเนื้อไก่ที่มีปริมาณสารไอโอดีนที่สูงขึ้น เพื่อให้มีพัฒนาการของสมองที่ดีและไม่มีความผิดปกติของร่างกายอัน เนื่องจากการขาดสารไอโอดีน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศชาติที่มีความจำเป็นจะต้องช่วยกันแก้ไขในฐานะนักวิจัยทางด้าน การปศุสัตว์

สนใจข้อมูลเกี่ยวกับไข่สุขภาพ ติดต่อได้ที่ :- ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 โทร. (034) 351892, 281078-9.


จาก เกษตรวิจัย เดลินิวส์