"โคเคน"... ไม้ต้องห้าม

โคเคน มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "โคค่า" เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ในประเทศไทยมีผู้นำเข้ามาทดลองปลูกเพื่อการวิจัยมานานหลายปีแล้ว ที่สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่าขึ้นได้ดีมาก ลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ต้นสูง 0.5 - 3 เมตร กิ่งอ่อน มีรอยแผลระบายอากาศ

ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับหนาแน่นบริเวณปลายยอด ใบเป็นรูปไข่แกมรี ปลายแหลม โคนใบสอบ สีเขียวแกมเหลือง แผ่นใบด้านล่างสีจาง ไม่ค่อยจะสวยงามนัก

ดอก เป็น สีขาวแกมเหลือง ออกเป็นดอกเดี่ยว หรือเป็นกระจุกตามซอกใบ 4 - 8 ดอก ลักษณะดอกมีกลีบรองดอกสีขาว โคนเชื่อมกัน ปลายแยกออกเป็น 5 แฉก ดอกโคนติดกันและกางออก ปลายแยกเป็นกลีบดอก 5 กลีบ ที่โคนมีกลีบดอกแต่ละกลีบมีกลีบประดับปลาย แยกออกเป็น 2 แฉก ใจกลางดอกมีเกสรตัวผู้ 10 อัน เกสรตัวเมีย 3 อัน เวลาดอกบานจะดูสวยงามดี ดอกออกเกือบทั้งปี

ผล เป็นผลเดี่ยวรูปรี เมื่อสุกมีสีแดง ขนาดกว้าง 6 - 8 มม. ยาว 9 - 11 มม. ก้านผลยาว 1 ซม. มีเพียงเมล็ดเดียว เวลาติดผลจำนวนมากจะสดใสน่าชมยิ่ง

โคโคน ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด หรือ ตอนกิ่ง ขึ้นได้ดีในดินทั่วไป เป็นไม้ชอบแดด ไม่ชอบน้ำท่วมขัง บำรุงด้วยปุ๋ยมูลสัตว์ 10 วันครั้ง รดน้ำพรวนดินสม่ำเสมอ ตัดแต่งกิ่งให้เป็นระเบียบ เวลามีดอกและผลจะดูสวยงามน่าชม

โคเคนเป็นต้นไม้ที่กฏหมายห้ามปลูก หรือมีไว้ครอบครอง ยกเว้นปลูกเพื่อเป็นการวิจัยในทางการแพทย์เท่านั้น เพราะเป็นพืชเสพติดร้ายแรงชนิดหนึ่งที่สามารถผลิต หรือผ่านขั้นตอนเป็นยาเสพติดได้
โดย นายเกษตร : เกษตรกรบนแผ่นกระดาษ ไทยรัฐ วันที่ 10 มิถุนายน 2542 หน้า 7