อุทยานนกน้ำทะเลน้อย

ทะเลน้อย เป็นแหล่งน้ำจืดอยู่ในเขต ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย มีพื้นที่ 17,500 ไร่ มีพื้นที่ป่ารอบๆทะเลสาบรวมกันประมาณ 285,625 ไร่ ทะเลน้อยมีส่วนติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อยเป็นที่ตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่ทุกคนรู้จักกันในนาม "อุทยานนกน้ำทะเลน้อย" ซึ่งเป็นแหล่งที่รวมเอาความงามอันหลากหลายที่ยังคงสภาพทางธรรมชาติ

 

จากความอุดมสมบูรณ์ ด้วยพืชน้ำ และ สัตว์น้ำชนิดต่างๆ ทำให้ทะเลน้อยเป็นแหล่งอาศัย หากิน และ ทำรังวางไข่ของนกหลายชนิด โดยเฉพาะนกน้ำที่อาศัยประจำถิ่น และที่อพยพมาในช่วงฤดูหนาว จากการสำรวจแล้วพบว่า มีนกชนิดต่างๆในทะเลน้อยประมาณ 186 ชนิด ในฤดู อพยพมีนกน้ำมากมายมาอาศัยเป็นแสน แสนตัว ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน นกน้ำที่น่าสนใจในทะเลน้อยมี
นกน้ำมีด้วยกันหลายวงศ์ แต่ละวงศ์มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไป เช่น

วงศ์นกยาง (Heron)

นกน้ำในวงศ์นี้มีลักษณะขายาว คอยาว กินปลาและสัตว์น้ำเล็กๆ มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ พบในทะเลน้อยราว 15 ชนิด นกยางไฟหัวดำ (Yellow Bittern) นกยางโทนใหญ่ (Great)นกกาบบัว (Painted Stork) นกกระสาแดง (Purple Heron) นกยางเปีย (Little Egret) นกยางควาย (Cattel Egret) เป็นต้น

วงศ์นกเป็ดน้ำ (Duck and Geese)

นกน้ำที่มีลักษณะคล้ายเป็ด ปากแบน แต่มีขนาดเล็กกว่า สามารถว่ายน้ำและดำน้ำหาปลาได้ดี อยู่รวมกันเป็นฝูง อพยพมาในฤดูหนาว ที่พบในทะเลน้อยมี นกเป็ดแดง(Lesser Whistling - Duck) เป็ดคับแค (Cotton Pygmy) เป็ดลาย (Garganey)
วงศ์นกอัญชัญ (Rails)
นกน้ำวงศ์นี้มีขาและนิ้วยาว สามารถเดินหากินบนกอไม้น้ำได้ดี นกวงศ์นี้ พบได้ง่ายในบริเวณรอบๆที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ส่วนใหญ่เป็นนกประจำถิ่น เช่น นกอัญชัญคิ้วขาว(White - Browed Crake)  นกกวัก (White Breasted Waterhen) นกอีลุ้ม (Waterhen) นกอีล้ำ(Moohen) เป็นต้น
วงศ์นกพริก (Jacana)
นกน้ำวงศ์นี้มีนิ้วเท้าที่ยาวมาก สามารถเดินข้ามบนกอไม้น้ำได้ดี ลักษณะเด่น ตัวผู้ทำหน้าทีฟักไข่เลี้ยงลูก ตัวเมียจับคู่ครั้งละหลายตัว พบททะเลน้อย 2 ชนิด นกอีแจว (Pheasant Tailed Jacana) นกพริก (Bronze Winged Jacana) นกอีโก้ง (Purple Swamphen)
วงศ์นกกาน้ำ (Cormorant)
นกน้ำชนิดนี้สีดำรูปร่างคล้ายกับนกกา นิ้วเท้ามีพังผืด ดำน้ำเก่งมาก มีทั้ง กาน้ำเล็ก(Little) และ กาน้ำใหญ่ (Great Cormorant)
วงศ์นกตีนเทียน(Stilts)
เป็นนกชายเลนมีขายาว ปากยาว มีสีขาวดำ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง เมืองไทยมีชนิดเดียวคือ นกตีนเทียน (Black Winged Stilts)
นกชนิดอื่นๆ
 

นอกจากที่กล่าวแล้ว ยังมีนกที่พบเห็นบ่อยๆคือ เหยี่ยวแดง (Brahming Kite) นกกระแตแต้แว็ด (Red Wattled Lapwing) นกนางนวลแกลบเคราขาว (Wiskered Tern) นกกระเต็นน้อยธรรมดา(Common Kingtfisher) นกนางแอ่นบ้าน (Barn Swallow ) เป็นต้น


โดย : อาจารย์ปรีชา หลีวิจิตร โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง
       อาจารย์จุฬารัตน์ สิทธิชัย โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง