ยีนทำให้เครียด

เคยมีนักจิตวิทยาออกมาพูดกันว่าคนไทยเป็นโรคเครียด เครียดเรื่องงาน เรื่องเศรษฐกิจ การเมือง ปัญหา สังคม ฯลฯ เรียกว่าพูดถึงเรื่องไหนเครียดเรื่องนั้น ถ้ามองในแง่นี้ก็คือสภาพแวดล้อมทำให้คนเครียด

แต่ เดนนิส เมอร์ฟี (Dennis Murphy) แห่งกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาและเพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัย Murzbury ในประเทศเยอรมนี พบว่าความเครียดมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหรือยีนจากการวิจัยพบว่าโครโมโซมคู่ที่ 17 ทำหน้าที่กระตุ้นสารซีโรโทนินในสมองให้ทำงานเป็นปกติซึ่งสารนี้จะทำให้คนมีอารมณ์ปกติ หากใครที่มียีนผิดปกติ จะไม่ยอมกระตุ้นสารซีโรโทนินให้ทำงาน ผลก็คือคนๆ นั้นจะเครียดง่าย ช่างวิตกและเป็นโรคเครียด

การที่คนเครียดง่ายจะโทษว่าเป็นเพราะยีนอย่างเดียวก็คงไม่ถูกความเครียดยังมีสาเหตุ จากอีกหลายๆ อย่าง เช่น การเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม การมองโลกของคนๆ นั้น ถ้าเปลี่ยนแนวทางการมองโลกได้ ความเครียดก็คงจะน้อยลง
โดยน.พ.ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข "โลกของเรา" หมอชาวบ้าน ปีที่ 18 ฉบับที่ 126 (เม.ย. 2540) หน้า 11