ทำไม...รอยสักจึงติดง่ายแต่ลบยาก

รอยสัก เป็นสิ่งที่มีคู่กันมากับมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณ จุดประสงค์ในการสักก็ แตกต่างกันหลายประการ เช่น สักลงบนตัว เพื่อความเชื่อทางไสยศาสตร์หรือเพื่อความ สวยงาม เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม รอยสักนี้ก็ติดแน่นไม่ลบเลือนไป ง่าย ๆ ถ้าไม่ใช้กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยลบรอยสักเหล่านี้
การสักผิวหนังให้เกิดเป็นรูปร่างหรือสีสันตามต้องการนั้น เป็นการใส่เม็ดสีเข้าไปที่ชั้นของหนังแท้ที่อยู่ใต้ชั้นของหนังกำพร้า เม็ดสีจะติดอยู่บนหนังแท้หรือถูกเซลล์ที่ชื่อ แมคโครฟาจส์ (macrophages) ซึ่งอยู่ในบริเวณนั้น "กลืน" เข้าสู่เซลล์
เซลล์แมคโครฟาจส์สามารถกลืนเม็ดสีและทำการย่อยได้ในกรณีที่เม็ดสีนั้นมีขนาดไม่ใหญ่มากนักหรือไม่ก็ส่งผ่านอนุภาคสีเหล่านี้ลงสู่เซลล์ผิวหนังที่อยู่ลึกกว่าอย่างช้า ๆ ซึ่งทำให้รอยสักจางลง เม็ดสีบางส่วนจะถูกส่งไปทำลายที่บริเวณต่อมน้ำเหลือง ซึ่งก็ทำให้ รอยสักจางลงเช่นกัน
สำหรับผู้ที่ต้องการลบรอยสักนั้น วิธีที่รวดเร็วในปัจจุบันคือการใช้เลเซอร์ จะทำให้เม็ดสีที่อยู่ที่หนังแท้นั้นแตกออก กลายเป็นอนุภาคเม็ดสีขนาดเล็ก ซึ่งทำให้พระเอกของเรานั่นคือ เซลล์แมคโครฟาจส์นั้นสามารถกลืนและย่อยสลายอนุภาคของเม็ดสีได้อย่างรวดเร็ว สนใจลบรอยสักด้วยเลเซอร์ไหมครับ?
โดย สันติพงษ์ ปิตตุภักดิ์ อัพเดท 11(129) : 80 มี.ค. 2540