โยเกิร์ตเพื่อสุขภาพ...จริงหรือ

ทั้งนมเปรี้ยวชนิดใสและโยเกิร์ตที่ข้นขึ้นมาหน่อย มักจะได้รับการกล่าวขานว่าเป็นอ าหารเพื่อสุขภาพที่ดี สาวตัวแทนขายนมเปรี้ยวบางยี่ห้อบรรยายสรรพคุณของจุลินทรีย์ แลคโตบาซิลลัสว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ แพทย์เอง< WBR>ก็ยอมรับว่าแบคทีเรียที่ว่ามานั้นมีคุณสมบัติในการช่วยให้เส้นผมเจริญงอกงาม ป้องกันการเกิดสิวฝ้า จึงมีผู้นิยมเติม แบคทีเรียลงไปในอาหาร โดยเฉพาะประเภทนม
นักวิจัยกลุ่มหนึ่งจากคณะแพทย์ศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยทัฟส์ ได้ศึกษาถึงผลของ แบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส จีจี (Lactobacillus GG) ซึ่งเป็นชนิดที่สามา รถคงอยู่ได้ในระบบลำไส้ของมนุษย์ (แบคทีเรียชนิดอื่นที่เติมลงไปในนมเปรี้ยวไม่ได้รับการยืนยัน) และพบว่าทารกจะมีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงกว่าปกติ จาก 72 ชั่วโมงเหลือเพียง 48 ชั่วโมง จาก ตัวอย่างเด็กทารก 150 ราย ในฟินแลนด์ ที่นิยมให้โยเกิร์ตเป็นอาหารแก่เด็ก พบ< WBR>ว่าจะทำให้การรักษาอาการขาดน้ำอันเนื่องมาจากท้องเสียยากกว่าเด็กในแถบอื่น สำหรับผู้ใหญ่ที่นิยม บริโภคนมเปรี้ยวพบ ว่าจะมีภูมิต้านทานต่อการท้องเสียและการขาดน้ำในลำไส้ลดลง และที่ โรงพยาบาลในเมืองลิมา ประเทศเปรู กำลังศึกษาอยู่ว่าเ ป็นเพราะแบคทีเรียจีจีนี้หรือไม่ที่เป็นสาเหตุของการที่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบต้องเสียชีวิตโดยโรคท้องร่วง
สถาบันวิจัยมะเร็งของอเมริกาได้รายงานว่า แบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส จีจี สามาถ รักษาอาการก้อนเนื้องอกในหนูทดลองได้จากอัตราเดิม 4 เหนือ เพียง 1.5 ส่วนซึ่งเป็นด้านดีของแบคทีเรียชนิดนี้ แต่นั่นเป็นเฉพาะผลที่เกิดกับหนูทดลองเท่านั้น คนไม่เกี่ยว ฝ่ายไม่นิยมการดื่มนม เปรี้ยวแย้งมา
สร้างค่านิยมดื่มน้ำเปล่าเพื่อสุขภาพ ก็เป็นคนรุ่นใหม่ได้ไม่แพงอีกต่างหาก
โดย เจน วราหะ คอลัมน์มองโลก รู้รอบตัว 7(78) : 13 กค. 2535