ตารางที่ 1 ปริมาณคอเลสเตออลในอาหารบางชนิด

อาหาร 100 กรัม ปริมาณคอเลสเตอรอล (มิลลิกรัม)
ไข่ทั้งฟอง
504
ไข่ดาว
0
ไข่แดง
1,480
ไข่ปลา
>300
สมอง
>2,000
ตับหมู,วัว,แกะ
438
ตับไก่
746
ไต
375
เนื้อวัว(ไม่ติดมัน)
91
เนื้อหมู(ไม่ติดมัน)
80
ปลาน้ำจีด
58-68
ปลาทะเล
36-140
เนื้อกุ้งสด
150
เนื้อปูสด
101
เนื้อปลาหมึกสด
50-230
หอยนางรม
>200
หอยแครง
50
เนยแข็ง
90-113
เนยเหลว
250
ไอศรีม
40
นมสด
14
น้ำมันหมู
95
อาหารจากพืช ผักและผลไม้
0

โดย วิชัย ตันไพจิตร "มารู้จักคอเลสเตอรอลกันเถอะ" , 2531
       นิรนาม ไขมันในเลือดสูง เอกสารเชิงวิชาการ แผนกพัฒนาการตลาดโรงพยาบาลปทุมเวช