วิตามินซีคุ้มกันมะเร็งได้

นักวิจัยชาวสหรัฐฯ เสนอให้รัฐบาลแนะนำประชาชนบริโภควิตามินซีในผัก และผลไม้ให้มากขึ้นกว่าเดิมอีก 2-3 เท่า เพราะได้หลักฐานเพิ่มเติมในระยะ 20 ปีที่ผ่านมาว่า มีสรรพคุณสามารถป้องกันโรคมะเร็งร้ายได้หลายชนิด

คณะนักวิจัยสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ ของสหรับฯ ได้เสนอให้บริโภควิตามินซีจากผักและผลไม้ เพิ่มขึ้นจากที่เคยบอกไว้เมื่อ พ.ศ. 2523 จาก 60 มิลลิกรัม เป็น 100-200 มิลลิกรัม เพราะมีรายงานผลการวิจัยต่าง ๆ ยืนยันในระยะหลังมากขึ้นว่า หากบริโภคผักและผลไม้วันละ 5 มื้อ จะช่วยป้องกันมะเร็งระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ และระบบทางเดินหายใจได้ แต่บอกเตือนไว้ว่า การกินมากกินไปจะเป็นโทษ ร่างกายสามารถรับได้อย่างมากเพียงวันละไม่เกิน 200 มิลลิกรัมเท่านั้น มากเกินกว่านี้จะถูกขับออก และอาจทำให้เป็นนิ่วในไตได้

รายงานระบุว่า การบริโภควิตามินซีในผักและผลไม้เพิ่มขึ้นให้ได้ว้นละ 200 มิลลิกรัม จะช่วยป้องกันมะเร็งในช่องปาก หลอดอาหาร ลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหารและปอด แต่จากากรทดลองโดยการกินวิตามินซีเม็ด ไม่อาจป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารได้

วิตามินซี เป็นวิตามินที่จำเป็นสำหรับร่างกาย เพราะทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ และเป็นวิตามินที่ร่างกายไม่อาจผลิตได้เอง ปริมาณวิตามินซีในผักและผลไม้แตกต่างกันไปตามฤดูกาล ผักและผลไม้ที่เก็บรักษาเอาไว้นานกว่าจะบริโภค จะทำให้ปริมาณวิตามินซีเสื่อมหายไปได้ถึง 33 % การหุงต้มก็เป็นการทำให้วิตามินซีสูญหายไปได้ 50-80 % นักวิชาการแนะนำว่า หารหุงต้มผักควรใช้น้ำให้น้อยที่สุด หรือใช้เตาไมโครเวฟ เพื่อป้องกันการสูญเสียวิตามินซีไป


จากคอลัมภ์ โลกโศภิน ไทยรัฐ 24 เม.ย. 2542 หน้า 7