ทำไมยานอวกาศจึงพุ่งสู่ท้องฟ้าได้นะ

ก่อนที่ยานอวกาศจะพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ เชื้อเพลิงที่อยู่ในยานจะต้องถูกเผาไหม้ก่อน แล้วส่งแรงดันที่เกิดจากการขยายตัวของก๊าซร้อนที่พุ่งออกมาจากท่อไอเสียท้ายยาน
เชื้อเพลิงสำหรับยานอวกาศมีทั้งของแข็งและของเหลว แต่ที่แพร่หลายที่สุดคือ เชื้อเพลิงที่เป็นส่วนผสมของออกซิเจนเหลวและไฮโดรเจนเหลว เชื้อเพลิงเหลวทั้งสองชนิดนี้จะถูกเก็บไว้ภายในยาน เมื่อพร้อมเดินทาง เชื้อเพลิงเหลวทั้งสองชนิดจะถูกผสมกันในห้องสันดาป* และเกิดการเผาไหม้ขึ้น
ถ้าน้อง ๆ เคยดูภาพยนตร์เกี่ยวกับการส่งยานอวกาศ น้อง ๆ ก็จะเห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่ม้วนตัวอยู่รอบฐานส่งยานอวกาศ กลุ่มควันนี้ล่ะจ๊ะ..คือก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเหลว ก๊าซนี้ขยายตัวอยู่ภายในห้องสันดาปและพุ่งออกจากตัวจรวดด้วยความเร็วเหนือเสียงทางท่อไอเสียท้ายยาน ซึ่งเป็นช่องเปิดเพียงทางเดียวที่มีอยู่ กำลังของก๊าซที่พุ่งออกมาในทิศทางเดียวกันจะส่งให้ยานอวกาศเคลื่อนตัวไปในทิศทางตรงกันข้าม พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าฉิวเลยล่ะ...
* ห้องสันดาป หมายถึง ห้องเผาไหม้

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท).