วินเซนโซ วิเวียนนี (Vincenzo Viviani 1622 - 1703)

        วิเวียนนี เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี เขาเกิดที่เมืองฟลอเรนซ์ ในปี ค.ศ. 1622 เขาเคยรับการศึกษาร่วมกับ ทอร์ริเซลลี ต่อมาได้แยกตัวไปค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ งานที่วิเวียนนีค้นคว้าไว้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเร็วของเสียง แต่ก็เป็นการค้นคว้าสืบต่อจากนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อน ๆ

        ในปี ค.ศ. 1660 วิเวียนนีจึงวัดความเร็วของเสียง ด้วยวิธีการแบบใหม่ ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 วิธีนี้คือ สังเกตดูแสง และฟังเสียงจากการยิงปืนใหญ่ เขาวัดความเร็วของเสียงได้เท่ากับ 361 เมตรต่อวินาที

        ในปี ค.ศ.1703 วิเวียนนี เสียชีวิตที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี


ที่มา : http://galileo.imss.firenze.it/museo/b/evivian.html