Guglielmo Marconi
Guglielmo Marconi เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2417 ที่เมือง Bologna ในประเทศอิตาลี เพราะ Marconi ֧ͺ͋ҹ˹ѧ؋ˌͧشͧԴҡ ᵋ ͋ҹ§‹ҧˌ໚آ ҵͧͺͧ觵ҧ ͋ҹءͧ ֧㪌ʋǹ˭ʹ¡ʋǹͧó俿 ŌСͺѹًͧ ” ҹͧ䴌ˌԴͧ Marconi ٌ֡ Ҥҭ໚‹ҧ ѧ Marconi ͺԷ Bologna 䴌 Դ֧ʋ Marconi ¹Է෤Ԥ ֡Ԫ ǡ俿᷹ ֡䴌 ԡԵͧ Marconi ‹ҧԧ 䴌͹ˌٌѡʋ Morse ҧ
Marconi 䴌 20 ٌNj Hertz 䴌ʺ ʋ 俿ҡ໚á ԴдɰóѺ俿 ѹ ֧䴌ѡͧˌͧͧ ʋǹҹ໚͹ ҷ ҧҹnj˹ѡҡ çNj ѡдɰ ʺ 稡͹ Դ աNj дɰ䴌 з ˌ ҹ §ͧͧʵ
Ōѹ˹ͧĴÌ͹ .. 2437 ͧ Marconi ໚ԧ ʺ ÌҧԷѺѭҳ 䴌໚á ҡ䴌ѲԷͧ มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
ѹ 12 ѹҤ ͧ .. 2444 Marconi 䴌 ٧ش öѺ ѭҳԷʋҡ Cornwall ѧ ط͵Źԡ ًʶҹѺ St. Johns New Foundland 䴌 ҹдɰ ͧ ˌա 8 Marconi ѺҧҢ ԡʏ ҡҹдɰԷ䴌໚
Marconi ͧ ҾͧҺԵ‹ҧ؆Ե ä 䴌 63 ˹ѹѧҡҡš ʶҹԷšÌѹشʋ ѭҳԷ໚ҹ 2 ҷnj
سҡдɰͧ Marconi 䴌 ˌءѡɏдѺзѺ ԴԹط Titanic ʺغѵ˵ҹ ŌѺҧҧ֡ͧ׹ѹ 14 ¹ ..2455 ѹٌNj͡ ѧŧط ѡҹ䴌ʋѭҳ SOS Һط Carpathia ًˋҧҡ Titanic 90 䴌Ѻ ѭҳ ֧䴌ŋࢌҪªԵˌʹ䴌 705 ᵋա 1,522 ͧ ˹
ѵʵÏ䴌ѹ֡Nj ҡ਌ҾѡҹԷ Californian ًˋ ͡§ 30䴌Թѭҳ ա̤ʹԵ ᵋ਌ҾѡҹԷͧ California Ѻ Titanic Ìͧ

Titanic 䴌١·ʹʶҹԷ Marconi ϋҢѭš ºÌŌ õͧˌա ѰѰ ֧䴌͡ѧѺˌ ติดตามรับสัญญาณจากเรือโดยสารทุกลําตลอดการเดินทาง
֧š໚Ѩͧ Marconi ҡѡҹ ᵋѵʵÏѧդ ˹ѡԷʵÏѧҤ ҵͺ䴌 䴌§ѹҹËȵNj Marconi 䴌Դ дɰ ͧѺԷҡ
ในวารสาร The Proceedings of the IEEE ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ.2541 นี้ F. Bondyopadhyay Ҫվ໚ǡ ˋ Johnson Space Center Houston Ѱԡ ໚ѡ ѵʵÏѤŋ䴌ҹNj Marconi 䴌 ” ԴдɰԷҡ J.C. Bose ٌ໚ѡԡʏԹ 䴌ŧ Proceedings of the Royal Society Ѻ ͹¹ ..2442 ҹͧ Bose 䴌ŋǶ֧ÌҧͧѺѭҳ 俿‹ҧó ᵋ Marconi ໚ˌôԵ÷ҧҹ ֧ٴ֧ Bose ͸Ժ´ ͧͧ
Bondyopadhyay ٌ֡Ҵҡ跋ҹٌ ٌ ؤ͋ҹ IEEE ͋ҹ䴌§Դͧ Bose Ѻҹͧ Marconi
֧໚ѹNj š䴌ѡɏŌNj Bose ໚ѡԡʏա˹Ҵ Ѻҧ Nobel ËѺ Marconi

ที่มา : ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)