Abdus Salam
Abdus Salam Դͻ .. 2469 ͧ Jhang njҺ ًͧ ͧԹ ᵋѹًҡʶҹ Դͧ Salam ໚Ëʹ ֧ʹѺʹعʋ ˌص䴌Ѻ֡٧ Salam 䴌Ѻ֡ͧ Lahore е䴌ѺعͧѰ֡ ԡʏдѺԭԷ St. Johns ͧԷ Cambridge ѧ 稡 ֡ҿԡʏдѺԭ͡ Cambridge § 26
㹻 .. 2522 Salam 䴌ѺҧҢҿԡʏËѺ S. Weinberg S. Glashow ҡҹÌҧɮ Electroweak Theory ö͸Ժ»ҡóҧ ҧ俿 ҧÏ䴌 ɮѺѹ ǧÿԡʏNj໚ɮ ทีสํ าคัญที่สุดทฤษฎีหนึ่งของโลก
ҹԡʏɮطઋ ѡҹͧѡԡʏҡѹ ᵋ Salam 䴌٨ˌšNj ѡԡʏҡҡʶҹ ҡš෋ҹö º§ŋѺѡɏ˭ҧʵԻҢͧšѹ䴌‹ҧԴѴѴ
͡ҡɮ Electroweak кŌ Salam ѧ䴌ءԡԷᢹҧ Ԫ ԡʏաҡ ઋ Standard Model, Supersymmetry Grand Unified Theory ໚
Եͧ Salam ໚Ե䴌Ѻ¡‹ͧѷ 䴌Ѻԭˌ໚ҪԡͧҤ Ԫഋѧͧš ઋ Royal Society ͧѧ National Academy of Sciences ͧѰ USSR Academy of Sciences ͧ ໚ 䴌ѺԭɮѳԵ֧ 45 ԭ ҡ 28 š 䴌Ѻͧó KBE ͧѧ­ͧ Einstein ͧ UNESCO
͡ҡ㪌Ե໚ѡԷʵÏ˭ش ˹ͧšŌ Salam ѧ㪌Եʋǹ˹ ʹѺʹعѡԷʵÏ ҡš ˌա ѧѲͧ ҵͧ‹ҧͧ NjٌԵͧѡԷʵÏҡѲNj ʋǹҡͧ ҹ‹ҧ ⴴÌԴ ҴË͡ѺѡԷʵÏ Salam ԴNj ҡ˵ó ١ņД ઋ ԹԴҹ ѡԷʵÏ ҧ
֧䴌㪌§öͧ ѡˌ UNESCO ʹѺʹعѴ International Centre for Theoretical Physics ICTP ͧ Trieste Ե 㹻 .. 2507 عᡋѡԷʵÏ˹؋- ҡ šԹҧ֡нͺ Ե໚ ŋ§ҧҹ ͧŋҹ ˌѺ٭ Salam ͧ䴌 ç ˹ٌҹͧ ICTP ʶҺѹԴ з֧ .. 2536 ֧䴌͡ҡ ˹ѺˏNj ä Parkinsons
㹪ǧش¢ͧԵ Parkinsons ء˹ѡ Salam ˹ѡ ٴ䴌 е ö ICTP 䴌Ѵҹͺس Salam ҹ ѡԷʵÏдѺҧËҹ ԸͺԭɮѳԵԵѡ ͧԷ St. Petersberg ͧ ᡋ Salam
ؤҤѭ 䴌ŋԭ Salam ͹ Salam Һҡ з֧ ش ŋ ͺس ѡ֡ҡҡʶҹ䴌Ѻع ˌҧҹԨ ICTP 䴌 ҹѺ Salam ‹ҧͺ ŌŧЫԺŌͧ Salam Nj ҹѺ ѡ֡ҡҡʶҹ ǡءҹҡ ѹٴ Ëҧͧ Salam зҹѹ ҵͧͧҺ
Salam 䴌ҡšѹ 21 Ȩ¹ .. 2539 Ⱦͧ١ ҹԴ ҡʶҹ ԸȾ ѡԷʵÏ Ǻҹ ѡͧ ËԸ ѡԷʵ ͧҵͧšٌҡ
ͧ ʹѺҹŋˌҹǡѺʶҹҾͧԷ ʵÏ
Է٪ˌҹ ҹԷþ٧ش Ѻ

ที่มา : ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)