1000 วัตต์     เท่ากับ   1  กิโลวัตต์
1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง  เท่ากับ  1 หน่วยหรือยูนิต
 (หมายเหตุ  ยูนิต  มาจากคำว่า  unit  แปลว่า  หน่วย)
วัตต์ คือปริมาณที่แสดงถึงขนาดพลังไฟฟ้าหรือกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่มีขนาดวัตต์สูงกว่าจะสิ้นเปลืองพลังงาน ไฟฟ้ามากกว่าเมื่อถูกเปิดใช้งานในระยะเวลาที่เท่ากัน

 กิโลวัตต์-ชั่วโมง  หรือ  หน่วย
คือปริมาณที่แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สิ้นเปลืองโดยคิดคำนวณจากขนาดกำลังไฟฟ้าของ อุปกรณ์ (กิโลวัตต์) คูณกับระยะเวลาที่อุปกรณ์เปิดใช้งาน  (ชั่วโมง)

 ตัวอย่าง    :
หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ จำนวน 10 หลอด รวม 101 x  10  =1000 วัตต์ หรือ 1 กิโลวัตต์ถ้าหลอดไฟทั้งหมดเปิดทิ้งไว้นาน 2 ชั่วโมงสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
 =  จำนวนกิโลวัตต์  X  จำนวนชั่วโมง
 =  1 x 2
 =  2 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง  หรือ  2  หน่วย
เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านกินไฟประมาณกี่วัตต์


เครื่องใช้ไฟฟ้า
วัตต์
    พัดลมตั้งพื้น
25 - 75
   พัดลมเพดาน
70 - 100
   โทรทัศน์ขาว-ดำ
 28 - 150
   โทรทัศน์สี
80 - 180
   วีดีโอ
25 - 50
   ตู้เย็น 7 - 10 คิว
70 - 145
   หม้อหุงข้าว
450 - 800
   เตาหุงต้มไฟฟ้า
200 - 1500
   หม้อชงกาแฟ
200 - 600
   เตาไมโครเวฟ
70 - 700
   เครื่องปิ้งขนมปัง
800 - 1000
   เครื่องทำน้ำร้อน
900 - 4000
   เครื่องเป่าผม
400 - 1000
   เตารีดไฟฟ้า
750 - 2000
   เครื่องซักผ้า 
400 - 1400
   เครื่องซักผ้าแบบมีเครื่องอบผ้า
3000 
   เครื่องปรับอากาศ
1200 - 2300
   เครื่องดูดฝุ่น
750 - 1200
   มอเตอร์จักรเย็บผ้า
40 - 90