กฎแห่งแรงโน้มถ่วง

ช่วงปี คศ. 1965 นิวตันนั่งอยู่ในสวนหลังบ้าน แอปเบิ้ลหล่นลงสู่พื้นทำให้นิวตันอดคิดไม่ได้ว่า ทำไมสิ่งของต่าง ๆ จึงตกลงสู่พื้น ทำไมดวงจันทร์และดาวต่าง ๆ จึงลอยอยู่ได้ นิวตันคิดถึงปัญหานี้ และพยายามหาคำตอบ

             จุดเริ่มต้นที่ทำให้นิวตันได้คำตอบคือรากฐานทางด้านวิชาการ นิวตันได้อ่านกฎสามข้อของเคปเลอร์ นิวตันทำการศึกษากฎสามข้อนี้อย่างละเอียด

กฎแห่งแรงโน้มถ่วง

กฎของเคปเลอร์

    กฎสามข้อของเคปเลอร์
    1. ดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมีดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสด้านหนึ่งของวงรี
    2. ความเร็วของดาวเคราะห์ที่โคจรจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความเร็วนี้จะมีค่าแปรกับเส้นตรงที่ ลากจากจุดศูนย์กลางของดาวอาทิตย์ไปยังจุดศูนย์กลางของดาวเคราะห์ กวาดเป็นพื้นที่รูปเสมือนคล้ายสามเหลี่ยมที่มีฐานเป็นส่วนโค้งของวงรี ถ้ามีพื้นที่เท่ากันการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง จะใช้เวลาเท่ากัน เช่นจากรูป ถ้าสามเหลี่ยมฐาน AB กับฐาน CD มีพื้นที่เท่ากัน การ เคลื่อนที่จาก A ไป B จะใช้เวลาเท่ากับ C ไป D
    3. ระยะเวลาที่ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ ขึ้นกับระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวเคราะห์
             นิวตันได้ใช้หลักการทางด้านคณิตศาสตร์ พิสูจน์กฎของเคปเลอร์ และในที่สุดก็เป็นที่มาของวิชาแคลคูลัส และนิวตันยังค้นพบกฎแห่งแรงโน้มถ่วง


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์