ผลงานการเป็นนักประดิษฐ์ของอาร์คีมีดีส

            อาร์คีมีดีสได้สร้างผลงานการประดิษฐ์คิดค้นไว้มากมาย กล่าวกันว่าผลงานของอาร์คีมีดีสหลายอย่าง เช่น การสร้างปั๊มน้ำแบบสกรู ได้รับการนำเอามาใช้ในประเทศอียิปต์  งานการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างทฤษฎีที่สำคัญและได้รับการกล่าวถึง เช่น

                 หลักการสกรู  อาร์คีมีดีสแสดงให้เห็นว่าสกรูที่ใส่ลงในท่อ และหมุนสกรู จะทำให้น้ำในท่อถูกยกขึ้นมาได้ จากหลักการนี้นำมาใช้ในการสร้างสกรูที่ใช้เป็นปั๊มน้ำ ใช้ในเรื่องการขันยึดติด

                 หลักการคาน  อาร์คีมีดีสแสดงหลักการของการผ่อนแรงโดยใช้คานงัด  และแบ่งประเภทคานงัดออกเป็น 3 ประเภทคือ

                       
คานงัดชนิดที่ 1
มีจุดหมุนอยู่กลาง
คานวัดชนิดที่ 1
คานงัดชนิดที่ 2
ให้มีแรงอยู่ที่ปลายหนึ่ง  จุดหมุนอยู่ที่อีกปลายหนึ่ง และแรงต้านอยู่ตรงกลาง
คานวัดชนิดที่ 2
คานงัดชนิดที่ 3
ในชนิดที่สาม  แรงต้านทานอยู่ที่ ปลายหนึ่ง แรงกระทำอยู่ตรงกลาง  และจุดหมุนอยู่ที่อีกปลายข้างหนึ่ง
คานวัดชนิดที่ 3

               หลักการเรื่องรอก    รอกเป็นเรื่องที่อาร์คีมีดีสแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้และการผ่อนแรง

               หลักการล้อเลื่อน    เป็นหลักการที่ใช้ล้อเลื่อนเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายวัตถุได้ง่ายขึ้น

               หลักการลิ่ม    เป็นการใช้หลักการของลิ่มที่ช่วยทำให้ผ่อนแรงในการทำงาน


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์