วาระสุดท้ายของอาร์คีมีดีส

กองทัพโรมันได้บุกตลุยเมืองต่าง ๆ ของกรีซ  ในที่สุดก็ยกมาตีเมืองไซราคิว  อาร์คีมีดีสมีส่วนช่วยในการสร้างเครื่องจักรกลต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นอาวุธสู้กับทหารโรมัน  สร้างความปราชัยให้กับทหารโรมันหลายครั้ง  ทหารโรมันทราบกิตติศัพท์ความเก่งของอาร์คีมีดีส  ดังนั้นในการบุกตีไซราคิว จนสามารถยึดเมืองไซราคิวได้นั้น ทหารโรมันได้รับคำสั่งให้จับตัวอาร์คีมีดีสให้ได้ และอย่าทำร้าย แต่ขณะที่บุกเข้าไปอาร์คีมีดีสกำลังวุ่นวายกับการคิดปัญหาโจทก์ จึงไม่ได้โต้ตอบใด ๆ ใจจดจ่ออยู่กับปัญหา ทำให้ทหารโรมันไม่พอใจ และไม่รู้ว่าเป็นอาร์คีมีดีส ในที่สุดก็ได้ลงมือสังหารอาร์คีมีดี
ทหารโรมันกำลังตัดหัวอาร์คีมีดีส


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์