วันสงกรานต์

สงกรานต์ มาจาก ภาษาสันสกฤต ว่า สํ - กรานต แปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือก้าวขึ้น การย้ายที่ เคลื่อนที่ คือ พระอาทิตย์ย่างขึ้นสู่ ราศีใหม่ หมายถึง วันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตกอยู่ในวันที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕ เมษายนทุกปี แต่วันสงกรานต์นั้นคือ วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เป็นวันเนา แปลว่า วันอยู่ หมายความว่า เป็นวัน ถัดจากวันมหาสงกรานต์มาหนึ่งวัน วันมหาสงกรานต์เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ ย่างสู่ราศีตั้งต้นปีใหม่ วันเนา เป็นวันที่ดวงอาทิตย์เข้าที่เข้าทาง ในวันราศีตั้งต้นใหม่เรียบร้อยแล้ว คืออยู่ประจำที่แล้ว ส่วนวันที่ ๑๕ เป็นวันเถลิงศก เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ตำนานสงกรานต์

 


ที่มา : http://www.jarp.com