ผึ้งนางพญา

ผึ้งนางพญา

- เป็นผึ้งตัวเมียที่ถูกเลี้ยงให้เติบโตมีขนาดใหญ่กว่าผึ้งตัวอื่น ๆ ในรังเดียวกัน

- มีความสามารถในการวางไข่และขยายพันธุ์

- ในผึ้งแต่ละรังมักมีนางพญาผึ้งเพียง 1 ตัวเท่านั้น


ถอดความจาก The American Heritage School Dictionary, Houghton Mifflin, Boston, 1977.